Fagstoff

CT-undersøkelse ved cerebral sinusvenetrombose

Publisert Sist oppdatert

En ikke-røykende kvinne i 20-årene med kjent cøliaki søkte lege etter fire dager med tiltakende pulserende bifrontal og retrobulbær hodepine, skriver Tidsskriftet for Den norske legeforening.
Innleggelsesdagen opplevde hun markant smerteøkning og kvalme, med tydelig hodepineaggravasjon i tilslutning til oppkast. Det var ingen kjent migrene i familien. Utover p-piller brukte hun ingen faste medisiner.
Nevrologisk og oftalmologisk status var normal.
Biokjemiske prøver viste forhøyet D-dimer 0,78 mg/l (0,0 – 0,4 mg/l). Cerebral CT viste forstørret og hyperdens sinus sagittalis inferior, sinus rectus og vena Galeni. Funnet ga sterk mistanke om cerebral sinusvenetrombose.
Dette ble bekreftet ved kontrastforsterket CT-venografi, hvor man kunne se manglende kontrastfylling av de samme strukturene. Antikonsepsjonmidlet ble seponert og pasienten behandlet med lavmolekylært heparin og warfarin. Etter seks måneders behandling viste MR-undersøkelse kun sparsomme resttromber.
Cerebral sinusvenetrombose er en relativt sjelden tilstand som man kan mistenke hos alle med nyoppstått uforklarlig hodepine. Forekomsten er høyest hos kvinner. P-pillebruk medfører 16 ganger økt risiko, og subakutt hodepine er det vanligste debutsymptomet.
Les mer om saken og se bilder hos Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS