Fagstoff

Blodprøve i ambulansen sikrer raskere undersøkelse av hjertesyke

Publisert Sist oppdatert

DANMARK: Som det første sted i verden har sykehusene i Region Midtjylland endret på pasientforløpene for pasienter med blodpropp i hjertet uten tydelige forandringer i elektrokardiogrammet (EKG), forteller Region Midjylland på sine nettsider.

Legefaglig direktør i Præhospitalet Per Sabro Nielsen gleder seg over den nye muligheten for å diagnostisere flere pasienter med blodpropp i hjertet allerede i ambulansen, og sier:
– Det er fantastisk tilfredsstillende at vi gjennom et tett samarbeid har kunnet omsette ny viten til gavn for pasientene så raskt. Med blodprøven som supplement til den sedvanlige EKG-undersøkelsen har vi nå mulighet for å identifisere enda flere pasienter med blodpropp i hjertet allerede i ambulansen. Det betyr at vi kan kjøre dem direkte til et hjertesenter i stedet for til det nærmeste akuttsykehuset.
En del mennesker får en akutt blodpropp i hjertet uten at det viser seg som tydelige forandringer i EKG-et.
Region Midtjylland er det første sted i verden hvor man har innført blodprøve kombinert med EKG i ambulansen og organisert den prehospitale beredskapen slik at pasienter kan bli transportert direkte til et hjertesenter.
– Vi kan se at der hvor det tidligere gikk 24-48 timer, så går det nå gjennomsnittlig 13 timer fra pasienten eller legen har slått alarm til pasienten får foretatt en kranspulsåreundersøkelse, såkalt KAG-undersøkelse, sier overlege Jacob Thorsted Sørensen, Hjertesyhdommer på Aarhus Universitetshospital.
Til våren starter et landsdekkende forskningsprojekt.
Les mer om saken hos Region Midtjylland

Powered by Labrador CMS