Fagstoff

Bilkjøring og legemidler: Har du meldeplikt, melderett eller taushetsplikt?

Publisert Sist oppdatert

Hva skal sykepleiere gjøre om de har en pasient som kjører bil ulovlig med benzodiazepiner eller z-hypnotika i blodet? spør Sykepleien.

I oktober 2016 ble helsekravene til førerkort endret. På noen helsetilstander er det blitt en liberalisering. For benzodiazepiner og z-hypnotika er reglene blitt strengere. Både for hvilke legemidler og hvilke doser som er lov å ha innabords før vi setter oss bak rattet.
Nå er det ikke lenger lov å kjøre hvis man har tatt benzodiazepinene klonazepam eller alprazolam. Adgangen til å få dispensasjon er også sterkt innskrenket. Har dette noen praktiske følger for sykepleiere?
– De nye helsekravene til førerkort gir helsepersonell, og spesielt legene som forskriver, mye ansvar for å informere pasienten og eventuelt melde til fylkeslegen, skriver legene Jørgen Bramness og Tom Vøyvik i boka Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner.
Fylkeslegen kan i sin tur henvende seg til politiet som inndrar førerkortet. Leger skal melde Fylkeslegen i de tilfeller behandlingen varer over seks måneder. Under seks måneder er det vanlig at pasienten får et muntlig kjøreforbud fra legen.

Meldeplikt

§ 34 i Helsepersonelloven utpeker leger, optikere og psykologer til meldepliktige dersom de finner at en pasient med førerkort ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles.
Men hva med sykepleierne? Selv om de ikke har en lovpålagt meldeplikt, har de kanskje melderett, altså en slags frivillig rett til å si ifra?
Dessuten har helsepersonell plikt til å varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom (ifølge Helsepersonelloven § 31). Og en slik fare er det jo om noen setter seg bak rattet påvirket av sløvende legemidler.
Så kanskje har sykepleierne en lovpålagt meldeplikt likevel?

To regelverk

Trine Hessevik Paulsen, seniorrådgiver og lege hos Helsedirektoratet, kan mye om førerkortendringene. Hun svarer i form av en lang e-post som er godkjent av direktoratets jurister.
Der peker hun på at saksgangen på førerkortområdet er noe komplisert. Både helsepersonell, helsemyndigheter, veimyndigheter og politi har sine oppgaver innenfor førerkortforvaltningen.
Det gjør det ikke enklere at det er to ulike regelverk som gjelder for kjøring med legemidler innabords. Det ene er helsekravene til førerkort, det andre er forskriften om faste grenser som angir straffbarhetsgrense og straffeutmålingsgrenser for den som blir stanset under påvirkning av legemidler som omfattes av forskriften. Men faste grenser gjelder ikke dersom man har fått legemidlene fra lege og bruker dem som forskrevet.
Les mer om saken hos Sykepleien

Powered by Labrador CMS