Fagforbundet

Godt nytt år!

Godt nytt akuttmedisinsk år!

Vi går inn i et nytt år hvor våre forutsetninger for å redde liv og bidra til skadereduserende tiltakikke har hatt større muligheter.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 1 i Ambulanseforum 2019.

Samtidig ser vi at gapet mellom det mulige og tilgjengelige øker for store deler av befolkningen.

I skrivende stund har vi fått sett flere episoder av NRKs serie 113. Vi har fått oppleve Maja, Tom Andreas og Mads med flere som gjør en uvurderlig innsats for at vi skal føle oss trygge i hverdagen.

NRKs arbeidstittel for serien var «Når sekundene teller», hvor de ønsket å vise hvor utfordrende det er å gi et likt helsetilbud til alle som bor i Norge. Vi gir vår fulle støtte til den målsettingen.

2018 har vært et år hvor mange innbyggere i Kommune-Norge har fått kjenne på det å ikke føle seg trygg i hverdagen.

Det blir vanskelig å snakke om sekundene som teller når gjennomsnittlig responstid er nærmere en time, hvor beredskap svekkes ved å kutte i antall ambulanser, forslag om nedleggelse av ambulansebåter og usikkerhet om ambulansehelikopterberedskapen.

Nei til todelt helsevesen

En del av oss har tatt til orde for at vi er på vei til å utvikle et todelt helsevesen. Det kan virke som om valget av hvor du bosetter deg blir sentralt i forhold til hva du kan forvente av tilbud.

Den viktigste helsetjenesten er å sikre øyeblikkelig hjelp. Til nå har ambulansen vært det håndfaste uttrykket for denne sikkerheten. Helsebyråkrater prøver nå å selge inn budskapet om at det ikke er i ambulansen tryggheten ligger.

Ja, vi er enig i at landets kommuner har ansvar i forbindelse med befolkningens helse. Et ansvar som er blitt vesentlig større etter at samhandlingsreformen ble innført. En reform som de fleste kommuner langt ifra har fått kompensert med nødvendige ressurser.

I henhold til akuttforskriften har også det kommunale hjelpeapparatet et selvstendig ansvar.

Kommunale tjenester er ikke et alternativ til akuttmedisinske tjenester

At vi har fått kommunale uttrykningstjenester som hjelper folk med diabetes og psykiske utfordringer er flott, men det må aldri bli et alternativ til nåværende akuttmedisinske spesialisthelsetjenester.

For oss er det et klart skille mellom helseforetak og kommune i akuttforskriften.

Vi ønsker oss alle fungerende legevakt, god rådgivning, god diagnostisering og at man skal rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. Men dette avløser ikke helseforetakenes ansvar for å bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter.

Det kommunale ansvar betyr heller ikke at helseforetakene fritas for rask og forsvarlig transport til riktig behandlingssted.

Samhandlingsreformens samhandlingsavtale delavtale 11, kunne vært et viktig dokument i forholdet mellom kommune og helseforetak. Vi har erfart at disse avtalene ikke fungerer godt nok når det gjelder de fleste kommuner og foretak.

De er ikke utformet på en slik måte at den gir noen god beskrivelse av tilgjengelige ressurser. Det bidrar til manglende oversikt for riktig ansvarsfordeling og god planlegging.

I mange tilfeller kan det virke som om avtalene er diktat fra den ene part.

Bostedsadresse skal ikke avgjørende for hvilket ambulansetilbud du får

Fagforbundet tok opp allerede i oktober 2016 at det bør utarbeides rullerende nasjonal plan for alle de akuttmedisinske tjenestene.

Vi er glad for at Stortinget, etter lengre tid med trenering fra helseministeren, ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene og hele den akuttmedisinske kjeden basert på NOU-rapporten 2015:17 Først og fremst.

Befolkningens opplevelse av utrygghet er reell.

Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen, at man vet at man kan bli tatt hånd om av en tjeneste av høy kvalitet. Det skal ikke være bostedsadresse og økonomi som skal være avgjørende for om du mottar et livreddende tilbud eller ikke.

Godt nytt år!

Powered by Labrador CMS