Fagforbundet

Fagforbundet: Positiv til bedre yrkesskadeerstatning

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen forteller at arbeidet med å styrke retten til yrkesskadeerstatning er i gang og har høy prioritet.

Publisert Sist oppdatert

– Sikkerhetsnettet må fungere om du blir syk eller skadet på eller av jobben din, derfor er endringer helt avgjørende å få på plass så fort som mulig, sier Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Regelverk har i dag store svakheter. Yrker med risikofylt innsats kan gi skader som ikke dekkes av dagens lovverk.

Det samme gjelder ulykker knytta til vanlige arbeidsoppgaver som for eksempel tunge løft av mennesker og gjenstander, eller løft under stress og ugunstige forhold.

Dette fordi loven kun dekker hendelser som går utenfor det som er normalt for arbeidet.

Fagforbundet organiserer ansatte på tvers av en rekke sektorer og yrker, men de fleste medlemmene våre har til felles at de drifter velferdsstaten.

De som tar tunge løft i helse- og omsorgstjenesten eller andre tunge yrker - eller ansatte i beredskapsyrker som ambulanse eller brann- og redningstjenesten.

Dette er yrker av stor samfunnsmessig verdi, men med relativt høy risiko for å bli skadet eller syk.

Medlemmene våre er helt avhengig av tryggheten for en god yrkesskadedekning dersom man blir skadet.

– Faktum er at disse gruppene ofte faller utenfor dagens yrkesskadebestemmelser. Det er alt for mange som skader seg på jobb, som får avslag på yrkesskadeerstatning sier Jacobsen.

Møtte lydhør minister

Mandag møtte Fagforbundet sammen med andre organisasjoner arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen. Ministeren kunne fortelle at arbeidet har høy prioritet i regjeringen.

– Støre-regjeringen i motsetning til Solberg-regjeringen, som ikke gjorde noe med yrkesskaderegleverket på åtte år, har ambisjoner om å styrke regelverket for de ansatte, sa Persen.

Haster å endre regelverket

For Fagforbundets medlemmer haster det med å få på plass nye bestemmelser. Fagforbundet har flere krevende saker pågående.

– Vi har saker hvor brannfolk har fått kreft og for disse er tid helt avgjørende. De kan ikke vente på et langdrygt lovarbeid, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som deltok på møtet med minsiteren.

– Det er derfor godt å oppleve at regjeringen viser stor interesse i å få på plass endrete bestemmelser som kan gi de ansatte sikkerhetsnettet de behøver om de skulle være så uheldig i å bli skadet eller syk av/ på jobben sin, sier Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Les hele saken på nettsidene til Fagforbundet.

Powered by Labrador CMS