Fagforbundet

Fagforbundet på besøk i nord.

Fagforbundet har hatt en rundreise: arbeidsplassbesøk i nord

Fagforbundet har i samarbeid med sykehuskontoret, regionen og leder av faggruppa for Ambulanse og AMK hatt en runde for å bli kjent med noen av ambulansestasjonene i deler av Nordland for å ta «pulsen» påhva som er utfordringene i de tjenestene vi besøkte.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 5 i Ambulanseforum nr. 5 2019

Vi fikk mange gode innspill underveis som vi tar med oss i det videre arbeidet for de prehospitale tjenestene sentralt og lokalt.

Mer informasjon og treningsutstyr

De ansatte ønsket å få informasjon fra de tillitsvalgte om hva som skjer faglig og hva som skjer i helseforetaket de er ansatt i, da de opplever at saker ofte ikke kommer ut til de ansatte.

Det var i tillegg stor frustrasjon enkelte plasser over at de ikke har tilgjengelig og nødvendig utstyr for å kunne trene på basale øvelser som de kan stå overfor i sitt arbeide.

Videre ble det tatt opp mange gode og interessante problemstillinger rundt tariff og det ansvaret som er tillagt ambulansearbeiderne/paramedisinere i sitt arbeide prehospitalt.

Fagforbundet på besøk i nord. Foto: Line Ernestussen

Ulike meninger om hjemmevakt

Mange stasjoner har i dag hjemmevakt, noe som det var ulike meninger om. Enkelte ønsket å fortsette med dette, mens mange ville også ha stasjonære vakter for å få en mer familievennlig vaktordning.

Dette er en problemstilling som ikke er enkel å løse da dette vil ha en stor betydning for turnuser, lønn og ikke minst hvilken arbeidsbelastning man ønsker å ha.

Dette er en kjent problemstilling landet rundt da enkelte ønsker å ha en arbeidsbelastning som genererer lange perioder med fri, og motsatt at man ønsker vakter som gjør at man kan kombinere vaktene med et godt familieliv.

Fremtidens utdanning

Mange var opptatt av hvordan utdanningen ville se ut i fremtiden og ønsket at fagarbeidersjiktet måtte bestå.

Enkelte ønsker å ta en videreutdanning men hadde noen utfordringer når det gjelder å ha en stabil inntekt, og fri med lønn for å få dette til.

Om man ønsker å få øket kompetanse så må det legges til rette for at personellet får fri med lønn og dekket reise og opphold slik andre yrkesgrupper i helsevesenet allerede har.

Dette MÅ være en selvfølge.

Ulike forsikringsordninger i helseforetakene

På landsbasis er det svært ulike forsikringsordninger for ambulansepersonellet når de utfører sitt virke. Det er ulik dekning ved utrykning om du har med annet personell kontra om man er alene i bil. Dette er en sak Fagforbundet er opptatt av.

Utsatte forhandlinger om særalderspensjon

Som kjent er nå fristen for alderspensjon for særaldersgrenser utsatt til neste år. Dette er en svært viktig sak for Fagforbundet som organiserer de fleste ansatte i de offentlige tjenestene som har dette i dag.

Forhandlingene om særaldersgrensene er den siste brikken som skal på plass i den nye pensjonsreformen.

Fagforbundet har en avtale om at vi skal finne en løsning for de som skal gå av med særaldersgrense også i framtida ikke skal komme urimelig ut for å gå en pensjonisttilværelse i møte på en god måte.

Powered by Labrador CMS