Du puster for fort

Ole Kristian Andreassen, Du puster for fort og Erik Hox er på plass.

«Nesten live» dag 1 fra Fagforbundets ambulanse og AMK-konferanse: Fødsel og vold mot barn

Fødsel og fødselskomplikasjoner. Hvordan agere ved mistanke om at barn er utsatt for vold eller omsorgssvikt. EKG-tolking. Pneumotoraks. Traumesideleie og det akutt syke barnet

Publisert Sist oppdatert

Det ble streamet live fra Fagforbundets Facebook-side for AMK og ambulansepersonell på årets konferanse.

Les også: «Nesten-live» andre dag: EKG, trykkpneumotoraks, traumesideleie og det akutt syke barnet

Fagforbundets konferanse for AMK og ambulansepersonell har eksistert i over ti år. Nå har 125 ambulansepersonell tatt turen til Storefjell i tre dager.

– Vi har deltakerrekord år for år, forteller Erik Hox, medlem av Fagforbundets sentrale prehospitale faggruppe.

iTunes:Hør intervju med Erik hos Du puster for fort «nesten live» her

Første dag var temaene felles med barnepleierne og jordmødre i Fagforbundet.

Graviditet og fødsel: Nå er trenden ned på alle fire!

– Jeg slo på stortromma, sa Torbjørn Brook Steen etter å ha holdt et forrykende foredrag om ting som kan skje under svangerskap og fødsel: Ekstrauterin graviditet, preeklampsi, eklampsi, hjertestans hos gravide, traumehåndtering ved høyenergi, navlesnorprolaps, prematur fødsel, setefødsel, skulderdystoci (fastsittende skulder), nyfødtresuscitering, hvordan hindre rift (KJEMPEVIKTIG JOBB!), postpartum blødning, barselpsykose og tromboemboli ...

Fagforbundet: Her ligger hele Brooks foredrag på Fagforbundets Facebook-side fra 30 minutter inn hvor han blant annet viser føding på alle fire

iTunes: Hør fødselslege Torbjørn Brook Steen på Du puster for fort sin «nesten live»-podkast fra konferansen her

– Det viktigste rådet til dere som jobber prehospitalt er å beholde roen og få den fødende rolig. God kommunikasjon med den fødende er kjempeviktig. En gravid kvinne med en eller annen plage er som en kirurgisk kvinne. Legg inn veneflon og gjør alt klart for kirurgi.
Brooks har vært en gjenganger i podkasten Du puster for fort:

7. episode: Fødselskomplikasjoner
6. episode: Slik håndterer du den normale fødselen
5. episode:Om svangerskapskomplikasjoner
Les også: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus

Mistanke om mishandling: – Prehospitalt personell er ekstremt viktige

Kåre Svang, fagspesialist og etterforskningsleder i i alle saker om alvorlig vold mot barn, har snart 20 års erfaring fra Kripos. Han fortalte i halvannen time om hvordan helsepersonell kan bidra til å oppdage barnemishandling, og viktigheten av å dokumentere.

iTunes: Hør intervju med Kåre Svang hos Du puster for fort her

– Du nevner gjentatt kontakt med helsevesenet som et varsko?

– Det er klart at barn kan få bruddskader ved uhell, uaktsomhet og lek, litt avhengig av alder. Men hvor ofte oppstår brudd? Her har alder mye å si. Bruddskader hos små barn bør forekomme sjeldent.

Oppdager man eldre brudd (ved røntgen red.anm.), så ser man at det kan være grunn til å slå alarm. Det bør i hvert fall undersøkes grundig.

– Du sier at prehospitalt personell er ekstremt viktig for å oppdage vold mot barn og etterforskning seinere.

– Dere er så i førstelinje. Dere vet ikke hvor viktige dere er. Dere er ofte de første som kommer i kontakt med mor eller far, eller andre omsorgspersoner.

– Dere har en unik mulighet til å spørre hva som har skjedd. Jeg ønsker at dere er litt nysgjerrige og spør litt detaljert om hva som skjedde, og hvor og når det skjedde, slik at vi får den informasjonen.

Den første informasjonen som blir gitt til et helsepersonell er ofte den som er mest korrekt og nær sannheten.

– Den kommunikasjonen dere har er verdifull informasjon som vi gjerne vil ha tak i, hvis vi oppdager et barn som kan ha blitt utsatt for vold eller hvor skadene ikke står i stil med hendelsen foreldrene forteller til dere.

Opplysningsplikten trumfer taushetsplikten

I foredraget var Svang gjennom Riksadvokatens føringer, naiviteten i samfunnet, barns historikk, medisinske funn, når man bør reagere, svikt og svik, og hva Helsepersonelloven sier om taushetsplikt og opplysningsplikt.

– Kan du si litt kort om taushetsplikt versus opplysningsplikt? spør Ole Kristian i Du puster for fort.

– Vi er underlagt taushetsplikt, og det skal vi være godt fornøyd med. Men når det kommer til barn og mistanke om vold, så slår meldeplikten inn og den slår i hjel eller står over taushetsplikten. Da skal det meldes til politiet.

– Vi baserer temaene på tilbakemeldinger fra tidligere konferanser, forteller Erik Hox.

Powered by Labrador CMS