Debatt

Shutterstock

Uberettiget omplassering av uvaksinerte

Publisert Sist oppdatert

Debattinnlegget ble først publisert på adressa.no.

Debattinnlegget gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Når Helse Nord-Trøndelag omplasserer uvaksinert helsepersonell til arbeid uten pasientkontakt, stiller jeg spørsmål ved bakgrunnen for dette.

Vi har flere studier som viser at vaksinerte kan ha like mye virus i luftveiene og kan være like smittsomme som uvaksinerte. Altså er en forskjellsbehandling mellom vaksinerte og uvaksinerte ikke berettiget.

Den mest slagkraftige studien ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet i etterkant av at Helsedirektoratet sendte ut et brev til helsevesenet med formuleringen «vi legger til grunn at uvaksinerte (...) utgjør en større fare enn de vaksinerte» (21. oktober).

Helse Nord- Trøndelag oppgir at det spesielt er den nye omikron-varianten de nå frykter, og de bruker den for å begrunne avgjørelsen om å omplassere ansatte.

Så langt tyder forskning fra blant annet Sør-Afrika på at omikron gir mindre sykdom og død enn de tidligere variantene, så det burde heller ikke tale for å stramme mer inn som Nord-Trøndelag nå gjør.

En slik omplassering bidrar heller til å skape splid og syndebukker, og vil være en psykisk belastning for dem det gjelder. Norge scorer nesten høyest i verden på grad av sosial kontroll, noe de omplasserte trolig vil føle sterkt på.

At det kun er en liten minoritet som blir utsatt for dette, gjør ikke tiltaket mer eller mindre riktig. La heller helsepersonellet stå sammen om å behandle pasientene med effektive forskningsbaserte tiltak som for eksempel å holde avstand, teste og isolere seg når de har symptomer.

Powered by Labrador CMS