Hopp til hovedinnhold


Salget av blodsukkersenkende legemidler økte markant

Salget av blodsukkersenkende legemidler, som hovedsakelig brukes til behandling av diabetes type 2, økte med 39 prosent fra 2017 til 2021.

Spesielt øker salget av nyere legemidler, som blant annet også brukes ved alvorlig overvekt. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Tallene kommer fram i Folkehelseinstituttets rapport Legemiddelforbruket i Norge 2017–2021 fra Folkehelseinstituttet med data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

Salget av blodsukkersenkende legemidler har vært økende de siste tjue årene. Mens salget av insulin bare har hatt en svak økning, økte salget av andre blodsukkersenkende legemidler markant.

Økt bruk av nye legemidler mot diabetes 2

Antall personer som har hentet ut minst ett blodsukkersenkende middel (unntatt insulin) på resept i løpet av ett år økte med 39 prosent fra 2017 til 2021.

Det tilsvarer en økning på mer enn 61.000 brukere. Fra 2020 til 2021 økte antall brukere med nær 34.000.

Økningen kan skyldes at flere av de nye blodsukkersenkende legemidlene som benyttes ved diabetes type 2, også er blitt godkjent ved hjertesvikt, nyresvikt og fedme.  

– Det kan også ha sammenheng med flere nye tilfeller av diabetes type 2, at flere tidligere ukjente diabetestilfeller blir diagnostisert, og at de som har diabetes lever lengre og har et bedre behandlingstilbud, sier seniorrådgiver Live Storehagen Dansie i Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelstatistikk.

Legemidler mot høyt kolesterol og fedme øker

Rapporten viser også at salget av kolesterolsenkende legemidler øker. I 2021 fikk rundt 12 prosent av befolkningen utlevert minst ett kolesterolsenkende legemiddel (C10).

Atorvastatin, som tilhører denne gruppen, var det nest mest brukte legemiddelet i Norge i 2021 etter paracetamol, med over 400.000 brukere.

I alt 24.500 personer fikk utlevert legemiddelet bupropion-naltrekson (Mysimba®) til behandling av fedme i 2021, en fordobling i forhold til året før.

Dette middelet kom på markedet i slutten av 2017. Andre legemidler mot fedme har blitt trukket fra markedet eller har svært lite salg.  

– Det forskes mye på effektiv medikamentell behandling av fedme, og det blir interessant å følge med på utviklingen i salget av denne typen legemidler videre, sier Live Storehagen Dansie.