Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto. Foto: Norsk Paramedicforbund


Risikerer 16 mil ambulanseutrykning fordi det mangler ansatte

Innbyggere i Kjøpsvik er bekymret for at ambulansestasjonen flere dager står ubemannet.

Se for deg at du begynner å føle deg uvel. Du klarer ikke å stå på egne ben. Noe er galt.

Og når du trenger en ambulanse som mest, er den ikke tilgjengelig.

Det opplevde Torbjørn Storskjær fra industristedet Kjøpsvik i Nordland, hvor mange av innbyggerne har utsatte jobber. – Hittil i år har vi hatt 32 døgn uten ambulanse, forteller han til NRK.

Storskjær kontaktet legevakten i kommunen og ble satt over til Bodø, 20 mil unna.

Etter mye om og men ringte han 113 og ambulansen rykket ut.

Nærmeste betjente ambulansestasjon lå imidlertid i Ballangen, seks mil nord for Kjøpsvik. Etter 45 minutters ventetid ankom ambulansen.

– Vi fryktet at det var et hjerneslag eller noe lignende, det var noen drøye minutter, forteller Storskjær.

For å komme seg til nærmeste sykehus, UNN Narvik, er det igjen ti mil på veien. Ambulanseutrykningen er dermed på 16 mil for innbyggerne i Kjøpsvik.

Heldigvis var det ikke et hjerneslag, men et akutt virusangrep på balansenerven.

– 32 døgn uten ambulansepersonell

Storskjær er selv politisk aktiv og styremedlem i Kjøpsvik og omegn bygdeutviklingslag. Han er derfor sterkt engasjert i denne saken.

– Hittil i år har vi hatt 32 døgn uten ambulanse på ambulansestasjonen i Kjøpsvik. I tillegg er det 27 døgn hvor det kun har vært én person på stasjonen, hevder Storskjær.

Det vil si at den ene personen er alene om å både ta hånd om pasientene inntil forsterkninger ankommer.

UNN Narvik på sin side opplyser at det er snakk om henholdsvis 17 ubemannede døgn og om lag 50 døgn med én person til stede.

I møter om saken

Storskjær har vært i flere møter med både kommunen og ansvarlige fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Senest onsdag 15. juni var det satt av møtetid, men da rakk de ikke stille alle spørsmål de hadde, hevder han.

Neste avtalte møte er satt til august. Noe Storskjær mener er for lenge.

Kjøpsvikingen kan fortelle at spørsmålene de stilte hovedsakelig dreide seg om hvorfor det ikke er ambulansepersonell i bygda.

Det fikk de ikke noe klart svar på.

UNN Narvik sier de gjør det de kan for å holde beredskapen oppe.

Dårlige arbeidsvilkår

Ambulansearbeider Fridtjof Riiber ved Kjøpsvik Ambulansestasjon bekrefter det Storskjær forteller.

Han understreker samtidig at han uttaler seg som innbygger. Både Riiber og Storskjær poengterer at Kjøpsvik er et industristed.

– Legesenteret stenger 15.30, det gjør ikke fabrikken, sier Riiber.

– Stasjonen har vært mye ute av drift siden januar, men det kommer til å være det enda mer i sommermånedene som kommer.

– Det er til syvende sist snakk om penger. UNN har spart penger på manglende bemanning i Kjøpsvik, og de har ikke til nå vært villige til å gi økt økonomisk kompensasjon for å dekke vaktene i Kjøpsvik i sommer, slik det gjøres andre steder i landet.

– Vi har hatt flaks som ikke har hatt større uheldige hendelser som konsekvens av manglende bemanning, sier Riiber.

– Dette er det vi klarer

Avdelingsleder i Ambulansen, Per-Øivind Sørgård, mener vaktordningen ikke er grunnen til at ambulansestasjonen er dårlig bemannet.

– For øyeblikket har vi en del sykemeldinger og en ledig stilling. Vi sliter med å holde kontinuerlig beredskap, sier Sørgård.

– Sykefravær klarer man aldri å håndtere godt nok og mangel på tilgjengelig personell, spesielt på sommer, er noe vi sliter med.

Han opplyser om at UNN er i gang med ansettelse av flere folk og at en ny ansatt vil begynne i september.

– Inntil da må vi prøve å dekke opp med vikarer og forflytting av folk fra andre stasjoner.

– Dette er det vi klarer, sier avdelingslederen.

– Vi gjør det vi kan for å holde beredskapen oppe, men noen ganger kommer vi til kort. Vi jobber med de midlene og ressursene vi har.