Hopp til hovedinnhold
Steinar Olsen
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Live Oftedahl


Helsedirektoratet endrer presentasjon av responstidstall på kommunenivå

Helsedirektoratet skal endre måten de publiserer responstidstallene på. Det skaper strid.

Ambulanseforbundet i Delta tror det vil føre til at ambulanser forsvinner, ifølge Adressa (krever innlogging).

Helt siden Helsedirektoratet først publiserte målinger av ambulansers responstid i 2013, har statistikken over hvor fort ambulanser når fram til pasienter i Kommune-Norge skapt debatt.

Men etter protester fra Helse Midt-Norge på målemetoden for statistikken, valgte Helsedirektoratet høsten 2018 å avpublisere tallene midlertidig.

Nå lanserer direktoratet en ny målemetode. Der endrer de en detalj som i praksis vil lempe på tidskravene til ambulansetilbudet. Nemlig at de vil slutte å sjekke om tidskravene satt av Stortinget innfris på kommunenivå.

– Måling på kommunenivå strammer til tidskravet mer enn hva som var tenkt da responstidmåling ble innført, sier Steinar Olsen som leder responstidsjobben i Helsedirektoratet.

Han sier direktoratet aldri skulle publisert kommunetallene slik de gjorde.

– Der gjorde vi en feil i vår iver etter å synliggjøre responstid. Vi strakk tallene lenger enn intensjonen, altså ned på kommunenivå. Det burde vi ikke gjort. Denne feilen tar jeg ansvar for, sier Olsen.

Responstidsanbefalingene


Stortingets responstidanbefalinger for ambulanser: «Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk».

Striden i Meråker

Resultater for responstid på kommunenivå skal fortsatt publiseres. Men heller enn å måle hvor fort ambulansene når fram i nitti prosent av akuttoppdragene, skal tid brukt i halvparten av oppdragene måles – nærmere bestemt tid brukt i medianen av oppdragene.

En pekepinn på hvordan endringen i måling kan slå ut i praksis i statistikken, finnes i Helse Midt-Norges egne responstidtall.

Til pasienter i Meråker i 2019 ble 90 prosent av utrykningene gjort innen 30 minutter, altså tregere enn det nasjonale tidskravet. Mens ambulansene i gjennomsnitt brukte 13 minutter i Meråker, altså kjappere enn minuttkravet. (Red.anm.: Median (altså 50 persentil) er 10 minutter.)

– Denne endringa vil helt sikkert føre til en nedbygging av ambulansetilbudet, og dermed gjøre det mer utrygt for folk i distriktene, mener Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta.

Senterparti-politiker og tidligere Meråker-ordfører, Kari Anita Furunes, er sterkt kritisk til endringen i den offisielle ambulansestatistikken og synes ikke det holder å måle snittid for utrykninger.

Framover vil myndighetene, ved samtidig å endre litt på stoppeklokka som er montert ute i ambulansene, kun måle om det nasjonale responstidkravet innfris for befolkningen i hvert helseforetak.

Risiko for en for dyr og for stor ambulansetjeneste, der noen ambulansearbeidere får lite oppdrag og dermed lite trening, er en del av direktoratets begrunnelse for endringen.

Helseforetakene har fått frist for innspill til endringene den 20. januar.

Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)

I 2017 skulle man ikke røre Meråker: