Hopp til hovedinnhold
Ambulanse under utrykning. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Ambulanse under utrykning. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Reagerer på dårlige veier: – Må stoppe ambulansen for å behandle

Veiene er så dårlige at ambulansearbeiderne ikke klarer å utføre behandling under transporten. Kritisk for pasientene, mener de.

Dette sier ambulansearbeider Tor Ove Ramtoft om veistandarden i Telemark i et intervju til NRK.

Fylkesveiene mange steder i Telemark er så humpete og dårlige at ambulansepersonellet sliter med å utføre viktige oppgaver under transporten.

Som oftest må de behandle pasienten før de begynner å kjøre, og så må de stoppe underveis for å fortsette.

– Pasienter som er veldig syke og trenger akutt behandling, må til sykehuset rimelig kjapt. Da er det kritisk hvis vi må stoppe mange ganger langs veien for å behandle. Da stjeler vi av pasientens tid, sier Ramtoft.

Skuffet over statsbudsjettet

Påtroppende fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), mener det er uakseptabelt at ambulansene må stoppe underveis på grunn av de dårlige veiene.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det er sterkt beklagelig å høre at de ikke får utført behandling mens de kjører. Tid er en viktig faktor for dem, sier han, og mener det er satt av for lite penger til fylkesveiene i det nye statsbudsjettet.

Nå håper han rikspolitikerne vil prioritere dette i Nasjonal transportplan som vedtas om ett år.