Hopp til hovedinnhold
Foto: Alf Ove Hansen/Argus Media


Ønsker hjelmpåbud på sjøen

Et påbud om hjelm på sjøen ville spart mange flere menneskeliv enn dagens påbud om flytevest.

Det sier tidligere tjenestemann ved prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus, Knut Tveiten til Agderposten.
Før han gikk av med pensjon var han tillitsvalgt og tjenestemann for de prehospitale ambulansetjenestene ved Sørlandet sykehus.

– Jeg har i mitt yrke hatt 24 dødsfall på sjø. Om de hadde benyttet hjelm, kunne flere overlevd, sier Tveiten til Agderposten.

7.mai 2015 innførte Stortinget et lovpåbud om bruk av vest i alle fritidsbåter under 8 meter. Tveitene venter fortsatt på forskning som viser at påbudet virkelig har hatt hensikt.

Han viser til at 15 mennesker døde av drukning i juni. Kun halvparten av disse drukningsulykkene skjedde i båt, der vestpåbudet gjelder.

Det er sparsomt med data på om personene som omkom i disse båtulykkene benyttet vest, og hvis vesten ble brukt, hadde den i hele tatt noen virkning?

Ifølge Tveitane oppstår de fleste ulykker på sjøen som en følge av høy fart, fyll og kjøring i mørket. Disse ulykkene gir ofte traumeskader, med knuste hoder og nakker som resultat.