Hopp til hovedinnhold
Foto: Pixabay


Fastlegekrisen fører til økt press på landets legevakter

I august måtte nok en legevakt i Sør-Norge stenge på grunn av mangel på helsepersonell, skriver TV2.

Søndag 7. august i år fikk Porsgrunn legevakt en henvendelse fra en særdeles fortvilet avdelingsleder fra en omliggende kommune. De kunne ikke stille med legevakt på grunn av sykdom.

– Vi måtte gå inn og fungere som legevakt for en naboby for et kortere tidsrom. Det var en akutt situasjon, for de fikk ikke inn nok leger. Dette er en helt ny situasjon for oss å stå i, forteller Heimestøl til TV2.

Hun er legevaktoverlege i Porsgrunn og styreleder i Norsk legevaktforum.

Under pandemien opplevde de 167 andre legevakttjenestene landet rundt et voldsomt trykk fra bekymrede og syke nordmenn.

I 2021 var det nesten 4 millioner pasientkontakter på landets legevakter. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2020, og 86 prosent mer enn i 2019.

Nå er pandemien over, men legevaktene opplever fortsatt et enormt trykk.

Årsaken er krisen i fastlegeordningen.

235 tusen nordmenn står uten en fastlege, og ved sviktende fastlegedekning, mister også pasientene sitt akuttilbud hos sin fastlege på dagtid. Derfor søker de til legevakt i stedet for å få helsehjelp.

– Det er flere som tar kontakt med oss på legevakten fordi det ikke får tak i fastlegen sin. Noen har ikke fastlege, mens andre har vikarer med hyppige bytter. Noen får heller ikke tak i lege på grunn av sprengt kapasitet, forteller Heimestøl til TV2.