Hopp til hovedinnhold
Jan Vidar Tofteberg må kjempe med forsikringsselskapet for en yrkesskadeerstatning han mener han helt klart har rett på. Foto: Privat


Etter 2,5 års kamp mot KLP Skadeforsikring: – De haler ut tiden bevisst

I august stevnet Jan Vidar Tofteberg KLP Skadeerstatning for retten for en skade han pådro seg på jobb i 2019. Nå krever saksøkte KLP nok en spesialisterklæring før en eventuell rettsmekling.

– I motsvaret til stevningen ønsker KLP Skadeforsikring at jeg skal oppsøke enda en spesialist. Det er den sjette spesialisten jeg oppsøker for å vurdere skaden, og det er seks måneders ventetid for å få time hos denne spesialisten. Etter mitt syn ønsker forsikringsselskapet med dette å hale ut tiden for å unngå å betale forsikringspengene, sier Jan Vidar Tofteberg.

Han synes det er merkverdig at KLP krever en slik erklæring nå, 2,5 år etter at skaden oppstod, og han stiller spørsmål ved om forsikringsselskapet ikke stoler på erklæringene legene han så langt har gått til har gitt.

– Jeg tenker mye på de som kommer etter meg. Hvordan påvirker ordningen ambulansearbeidere som har fått Covid-19 i tjeneste, og som derfor ikke kan kjøre ambulanse? Vil de kjempe like mye som meg?, sier Tofteberg.

Han mener at det bør være et standardisert løp som alle yrkes-skadde hadde kommet inn under. Det spesielle med ambulanseyrket er at dersom du ikke kan løfte, eller har andre fysiske begrensninger, da er det meget få arbeidsoppgaver du kan gjøre som ambulansearbeider.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.