Hopp til hovedinnhold
AW101, det nye norske redningshelikopteret lander for første gang på taket av St. Olavs hospital den 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl


Ett år med AW101: Mobilsøkeren er et livreddende verktøy i de nye helikoptrene

Det har gått ett år siden 330 skvadron omsider kunne ta i bruk sine nye redningshelikoptre av typen AW101 Sar Queen.

En «gamechanger» sier AW101-pilot til Teknisk Ukeblad, som følger opp de nye redningshelikopterne i denne saken.

Det skulle bare mangle at helikopteret som overtok 47 år etter at Sea King ble operativ bidro med noen teknologiske framskritt.

Det dreier seg ikke bare om økt rekkevidde og løftekapasitet: Når skvadronen selv skal trekke fram én ting som har bidratt positivt for søk- og redningsarbeidet, er det et nytt system for å søke opp mobiltelefoner.

Sporer og lokaliserer mobiltelefoner

– Etter mitt syn er dette en av viktigste nye sensorene vi har om bord. Det er en «gamechanger», sa major Pål Kullerud, som flyr AW101 for 330 skvadron på Sola, på Solakonferansen.

Han var invitert for å fortelle om noen av erfaringene etter ett års operasjoner med det nye helikopteret.

De norske redningshelikoptrene er de første som har fått installert systemet, som heter Redstreak Mobile Phone Detection and Location System (MPDLS), og er utviklet av Leonardo og Smith Myers.

MPDLS sporer og lokaliserer mobiltelefoner som befinner seg utenfor dekning, typisk i fjell eller på sjø.

Her vil helikopteret fungere som en flygende basestasjon og enten ringe eller sende sms til telefonen, eller triangulere posisjonen.

På konferansen kom det fram at det nå er i ferd med å videreutvikles, slik at posisjonen med 0,5 meters presisjon kan videresendes til håndholdt utstyr som redningsfolk på bakken bruker, noe som kan gi et stort framskritt for eksempel etter snøskred.

Dette håper Kullerud og hans kolleger vil være på plass snart.

Økt beredskap i Norge

Når det gjelder innfasinga av de nye redningshelikoptrene, tyder statistikken etter første driftsår på at den har vært vellykket og at AW101 har innfridd de store forventningene.

Kullerud la fram tall for 1. september 2020 til 1. september 2021 som viser at beredskapen har økt til 99,5 prosent på Sola, og ligger i tet av skvadronens baser.

I løpet av det første året etter at Sar Queen gikk på beredskap på Sola-basen, ble det fløyet 234 oppdrag med en gjennomsnitlig responstid på 12 minutter og 6 sekunder.

Det vil si tida det tar fra alarmen går («scramble») til helikopteret er i lufta, når som helst på døgnet.

Snart tre AW101-baser

Etter Sola var det Ørland som i mai i år var andre base til å settes opp med AW101. Det tar 6-7 måneder per base å lære opp besetninger og teknikere.

Banak skal følge senere i år. Dermed kan store deler av landet dekkes av et redningshelikopter med større rekkevidde og hastighet, samt bedre evne til å fly i dårlig vær enn forgjengeren.

Det bidrar til at redningshelikoptrene kan fly mer direkte enten det er til skadested eller sykehus.

På AW101 er det full isbeskyttelse på rotorblader, motorer og heis – i tillegg til at marsjhastigheten er cirka 30 prosent høyere enn på Sea King.

AW101 skal være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023, men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.