Hopp til hovedinnhold
fra Lys mellom husan-aksjonen i sommer, der ambulanseansatte blant annet har opplæring i basal HLR for innbyggere i Alta. Foto: Finnmarssykehuset.
fra Lys mellom husan-aksjonen i sommer, der ambulanseansatte blant annet har opplæring i basal HLR for innbyggere i Alta. Foto: Finnmarssykehuset.


– Eie, leie, bygge nytt eller bygge om

KRONIKK: Bygningsmessige forhold i ambulansetjenesten i Finnmark har vært tema i flere medier i Finnmark denne høsten. Det gir meg mulighet til å fortelle om hva vi planlegger.

Dette er en kronikk, skrevet av Trond Ivar Carlson, klinikksjef ved prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset. Dette er et innlegg som representerer skribentenes meninger. Hvis du ønsker å sende inn et kronikkforslag, kan du sende her.

Som leder og ansvarlig for ambulansetjenesten i Finnmark mener jeg det er viktig at vi tilbyr våre medarbeidere gode forhold på arbeidsplassen. 

Det er ingen hemmelighet at mange stasjoner hos oss er i dårlig forfatning, og 15 av 17 stasjoner er ikke i henhold til ønsket standard. Dette er ikke tilfredsstillende fra mitt ståsted. Finnmarkssykehuset deler denne vurderingen.

Klinikksjef Trond Ivar Carlson ved prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset.
Klinikksjef Trond Ivar Carlson ved prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset.

Oppgraderte stasjoner overalt

Derfor satte vi i Finnmarkssykehuset for ett år siden i gang et arbeid der målet er stasjoner som tilfredsstiller alle krav. 

I dag er det kun Alta og Berlevåg ambulansestasjoner som tilfredsstiller kravene vi ønsker å følge. Innen fem år skal samtlige 17 stasjoner i Finnmark være av en standard vi ønsker.

Gode arbeidsforhold er viktig for trivselen på jobben. Finnmarkssykehuset har som mål å være en god og attraktiv arbeidsgiver. At vi nå har en konkret plan og gjør disse oppgraderingene tror vi med sikkerhet også vil påvirke vår mulighet til både å stabilisere og rekruttere nye medarbeidere til tjenestene i Finnmark. Dette er med andre ord viktig for både deg og meg, som innbyggere i fylket.

God tidsplan

Det er derfor gjennom et nasjonalt, postalt tilsyn i regi av Arbeidstilsynet gjennomført en kartlegging over alle lokasjoner. På bakgrunn av dette tilsynet er det utarbeidet en plan for oppgradering av alle lokaliteter i vårt tjenesteområde. Det betyr en vesentlig og fullstendig gjennomgang, oppgradering og tilpassing av alle stasjoner slik at vi får den standarden som er påkrevet.

Alternativene varierer nok fra stasjon til stasjon, og avhenger av tilstand og muligheter, men alternativene er å eie, leie, bygge nytt eller bygge om. Arbeidet er allerede påbegynt ved noen av ambulansestasjonene, og vil i fortsettelsen ha godt driv. Vi har gitt oss en romslig tidsplan, og regner med å være i mål i god tid før fem år har gått.

Profesjonell forvalter

Hva har vi så gjort etter den gjennomførte kartleggingen og risikovurderingen? 

Aller først har Service, drift og eiendom (SDE) i Finnmarkssykehuset overtatt teknisk drift av ambulansestasjonene våre. Formålet er profesjonalisering av eiendomsforvaltningen. SDE har utarbeidet driftsrutiner og periodiske rutiner på hver enkelt ambulansestasjon for sikker og god byggdrift, og budsjettet for bygningsdrift ved ambulansestasjonene er økt.

Finnmarkssykehuset har bevilget 10 millioner kroner årlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på eldre bygningsmasse, og investeringsbudsjett til ambulansestasjonene er økt med 9 millioner kroner for 2024 og framover.

Året oppsummert

Det er viktig for oss at våre kolleger skal ha gode forhold og være stolte over å jobbe i Finnmarkssykehuset. Det er ofte slik at det er kritikken som får plass i mediebildet, og jeg avslutter derfor med en oversikt over noe av det vi har jobbet med det siste året.

 • Endrede og forbedrende betalingsordninger for arbeid på helligdager (klart før påsken 2023)
 • Igangsatt planlegging av arbeidet med overgang fra hjemmevakt til vakt på vaktrom, og årsturnuser (i samarbeid med ansatte)
 • Ansvar for bygningsmasse overført til SDE som er en profesjonell forvalter
 • Plan for utbedring av alle ambulansestasjoner i Finnmark
 • Nye og forbedrede turnuser, og økning av årsverk
 • Faglig utvikling med blant annet innføring av nye medikamenter
 • Oppgradert avvikssystemet for å sikre bedre oppfølging og raskere lukking
 • Gjennomført kurset Trygg Akuttmedisin i hele Finnmark, 11 runder.  
 • Igangsatt sykenærværsprosjekt
 • Helt ny ambulansestasjon i Berlevåg
 • Gjennomført grunnkurs kode 160 samt re-trening for 110-ansatte (utrykningskjøring)
 • Sørget for videreføring av C1-opplæring for ambulansebilansatte i 2024 og 2025
 • Innfører digital pasientjournal med data i sanntid i ambulansebilene
 • Etablert faste samarbeidsmøter med kommuner, og fått i gang et tettere samarbeid mellom AMK og tolv kommuner i 116117-samarbeidet
 • Gjennomført første samling for ansatte i pasienttransportbilene (de hvite bilene)
 • Prosjekt med nye basefasiliteter og landingsplass for ambulansehelikopter i Kirkenes er i gang
 • Planlegging av helikopterlandingsplass i Hammerfest
 • Deltatt med kurs, opplæring og demonstrasjon av materiell i seks kommuner under Lys mellom husan-prosjektet som pågår i Finnmark
 • Arrangør av nasjonal konferanse i regi av Pasientreiser.

Dette er vi fornøyd med i klinikken som er til stede til lands, til vanns og i luften – døgnet rundt, hele året. Godt jobbet, alle som har vært med.