Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta


Delta med klare meldinger om kompetanse og beredskap

Kompetanse, beredskap og responstid var sentrale temaer da Ambulanseforbundets Ola Yttre møtte representanter fra Senterpartiet på Stortinget torsdag.

– Det var svært nyttig og verdifullt å få anledning til å gå dypere inn i temaer som er viktige for våre medlemmer, sier Ambulanseforbundets leder Ola Yttre.

Torsdag møtte han Senterpartiets medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomité, Hans Inge Myrvold og Lisa Marie Ness Klungland. I tillegg deltok statssekretær Geir Indrefjord, Finansdepartementet, i møtet. 

Yttre var blant annet opptatt av oppfølgingen av Stortingets vedtak fra i fjor, der det heter:

"Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene". 

– Det er viktig å sikre god ambulanseberedskap og god kompetanse. Vi kan ikke redusere kompetansekravene.

Det er vesentlig at helseforetakene benytter den gode kompetansen som allerede finnes. Det forventer pasientene og publikum.

Kvaliteten og kompetansen må styrkes, blant annet ved at foretakene tilsetter og bruker riktig kompetanse, sier Yttre.

Yttre er bekymret for den nye akuttmedisinforskrift, som åpner for at kun én av de to som bemanner ambulansebilen skal ha autorisasjon som ambulansearbeider eller paramedisiner og at kun én av personene skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.

Samtidig åpnes det for at det kan gjøres unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at de skal «legge frem en ny stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten».

Yttre ga flere innspill i samtalen knyttet til det pågående arbeidet.

Ola Yttre kom til Stortinget rett fra Brüssel, der han hadde deltatt på en studietur til EU og NATO sammen med Totalberedskapskommisjonen, der han er oppnevnt som medlem.

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.