Hopp til hovedinnhold
AMBULANSEFORUM 2023: Årets konferanse har blant annet PLIVO og felles situasjonsforståelse på programmet. Arkivfoto: Jørn Finsrud.
AMBULANSEFORUM 2023: Årets konferanse har blant annet PLIVO og felles situasjonsforståelse på programmet. Arkivfoto: Jørn Finsrud.


AmbulanseForum 2023: Oppdatert program - husk påmeldingsfristen!

Tid: Mandag 4. september og tirsdag 5. september
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Adresse: Balder allé 2, 2065 Ullensaker
Påmeldingsfrist: 9. juni

I år har AmbulanseForum god grunn til å markere en stor begivenhet. Det er nemlig 50 år siden den første konferansen ble arrangert. Den gang het det Ambulanse73.

– Vi har satt sammen et program som belyser utfordringer for ambulansetjenesten i fremtiden. Samtidig er det også et løsningsrettet program. Det er ikke bare utfordringene, men også stort fokus på det løsningsmangfoldet vi har, sier Maren Ranhoff Hov. Hun er faglig ansvarlig for årets konferanse, og trekker fram viktigheten av at alle som skal jobbe med prehospitale tjenester i fremtiden må engasjere seg.

– Årets forum blir med faglig fokus på problemstillinger vi møter ofte. Vi må ha fokus på mulighetene som ligger i teknologisk utvikling, ressursutnyttelse og kompetanseløft i prehospitale tjenester. Og dette er temaer som vi tar opp på årets konferanse, sier Ranhoff Hov.

Under får du oversikt over årets program, som starter mandag 4. september og avslutter tirsdag 5. september.

Programmet er sist oppdatert 22. mai 2022

Program for AmbulanseForum 2023

Mandag 04. september

08.00

Utstillingen åpner

09:00 - 10.50

Samling for innsatsledere helse

Møteleder: Roar Blyverket, innsatsleder OUS.

09:00 - 10.50

Samling for fagutviklere

Møteleder: Per-Erik Eide Hjelle, fagkoordinator Helse Førde.

09.00 - 10.50

Workshop/Møt eksperten

09:30 - 09:45

Innslag fra to utstillere. Scene i utstillingen

11.00 - 11.15

Åpning av AmbulanseForum 2023

Del 1

Rammer for tjenesten

11:15 - 11.20

Historisk tilbakeblikk

11.20 - 11.45

Utfordringer for morgendagens ambulansetjeneste

Foredragsholder: Avdelingssjef prehospitale fellestjenester Midt-Norge, Jon-Ola Wattø.

11.45 - 12.10

Hvordan organisere fremtidens akuttmedisinsk kjede

Foredragsholder: Avdelingssjef Bjørn Morten Øen for akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen.

12.15 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

Del 2

Utdanning og rekruttering

14.00 - 14:25

Advanced Clinical Practice for paramedics in the UK

Foredragsholder: Advanced Paramedic Practitioner Mr. Daniel Creton, South East Coast Ambulance Service & St. George´s University, London.

14:25 - 14:35

 Avansert klinisk paramedisin

Foredragsholdere: Paramedic og universitetslektor Carl Robert Christiansen, OsloMet/OUS, og førsteamanuensis Fredrik Hetmann, OsloMet.

14:35 - 14.50

Rekruttering til ambulansetjenesten

Mer informasjon om foredragsholder kommer.

Del 3

Fag og forskning

14:50 - 15.40

Geriatri

Den geriatriske pasienten
Hva gjør den akutt syke geriatriske pasienten så annerledes enn en ikke-geriatrisk pasient?

Foredragsholder: Professor og overlege Anette Hylen Ranhoff ved Universitetet i Bergen, Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

Silver team Drammen sykehus
Om Silver-team og bakgrunnen for opprettelsen.

Foredragsholder: Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmusen, Drammen Sykehus.

15.40 - 16:00

Den eldre traumepasienten

Foredragsholder: Lege/stipendiat Mathias Cuevas-Østrem, Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

16:00 - 17:00

Kaffe i utstillingen

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen fra klokken 16:30 til 16:45.

17.00 - 17.30

Prehospital smertelindring

Foredragsholder: Avdelingsoverlege Thomas Wilson, ambulansetjenesten UNN.

17:30 - 18:00

Hvordan gripe utfordringer og tenke løsninger istedenfor problemer?

Hvordan kan ambulansetjenesten være med på å redde et HelseNorge som er livredd for sykdom og har enormt høye krav? En lettbeint og positiv økt med optimisme, men også rom for tunge og vanskelige spørsmål om medisin, filosofi og den kulturen vi lever i.

Foredragsholder: Fastlege og forfatter Kaveh Rashidi.

20:00

Jubileumsmiddag

Tirsdag 05. september

09.00 - 09.05

God morgen!

Del 4

Verktøy og utstyr

09:05 - 09.25

Hvordan kan droner bli et verktøy i fremtidens ambulansetjenste?

Foredragsholder: Global sales lead David Langenius, Jetson - Everyone is a pilot.

09:25 - 09:45

Video på AMK: Fra lyd til bilde

Foredragsholder: Siri Idland, Oslo AMK

09.45 - 10:25

Hjemme alene med hjemmemonitorering

Hva betyr bruk av hjemmemonitorering for den akutt syke pasienten?

Foredragsholdere: Marte Pedersen-Hemma i Nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi, og fungerende avdelingsdirektør Bjørnar Alexander Andreassen i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering.

10:25 - 11.25

Kaffe i utstillingen

10:25 - 11.25

Workshop / Møt eksperten

10:35 - 10.50

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen

11:25 - 11:45

Fremtidens AMK-system

Foredragsholder: Mer informasjon kommer

11.45 - 12.00

Innføring av eStroke i Nordlandssykehuset

Foredragsholder: Fagkonsulent John Helge Flage ved Nordlandssykehuset HF.

Del 5

Operativt

12.00 - 12.45

Egensikkerhet for helsepersonell

Setter vi egen sikkerhet foran helsehjelp, eller er det trygt nok?

Foredragsholdere: Innsatsleder Roar Blyverket, OUS, og universitetslektor Jeanette Viggen Andersen, OsloMet/Paramedic OUS.

1245 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

13:15 - 13.30

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen

14.00 - 14.45

Felles situasjonsforståelse -  er det mulig?

Samvirkestudium på Politihøgskolen.

Foredragsholder: Politioverbetjent Ida Marie Laier Johnsen.

14.45 - 15.20

Framtidens trafikkulykker

Hvordan kan aktiv sikkerhet i bil påvirke pasientskade ved trafikkulykke?

Foredragsholdere: Lena Westrum fra Trygg Trafikk og Erik Trosby fra Volvocars Norge. 

15:20

Avslutning