Ambulanseorganisering

La oss beholde ambulansestasjonen på Nesna

Publisert Sist oppdatert

Helgelandssykehusets sykehusplan bekymrer en innbygger på Nesna. Det er foreslått å legge ned to stasjoner og slå sammen til en, og responstiden vil øke.
I min oppvekst var jeg nabo til Nesna sykestue. Der hadde jeg også min første sommerjobb som sykepleiestudent på 70-tallet. I uthuset på sykestua sto det ei båre, eller ”ei sykekorg” som de sa. Den hadde transportert mang en nesnaværing til og fra sykestua- fra fødekvinner og akutt syke til eldre med behov for pleie og omsorg, skriver Ellen Mogård Larsen i et innlegg i Rana Blad.
Så kom gymnastida. Ofte var jeg heldig og fikk leilighetsskyss til og fra Mo med drosjeeier Anders Steinslett. Han hadde ei Peugeot stasjonsvogn som lett kunne forvandles til en bårebil. I mange år hadde han drevet syketransport og hadde akkurat fått en tanke om å skaffe seg en ambulanse. Men han hadde betenkeligheter: Nesnafolket kunne bli oppskaket av å se en ambulansebil!
I 1976 fikk Nesna sin første ambulanse - en en-mannbetjent ambulanse, innkjøpt av Anders Steinslett - av egne midler. Han fikk avtale med fylkeskommunen om kjøring og skrev regning for hver tur som legen måtte attestere før den ble levert trygdekontoret. Av og til ble vi som sykepleiere, etter anmodning fra distriktslegen, benyttet som medisinskfaglig følgepersonell. I løpet av denne 40-årsperioden har det skjedd mye positivt innen ambulansetjenesten, eller den pre-hospitale tjenesten som den nå kalles.
Ambulansene eies og drives av Helgelandssykehuset. Den er fra å være en ren transportvirksomhet blitt en viktig akuttmedisinsk tjeneste. Det blir lagt mer vekt på kompetanse og gitt større krav til erfaring og faglig kyndighet.
Som så mange av de offentlige tjenestene er også ambulansetjenesten i endring. 26.mai 2015 mottok kommunene en invitasjon til høring i forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset. Høringsfristen for ny ambulanseplan er satt til 1. oktober 2015.
Utviklingen av sykehussektoren går i retning av større sentraliserte enheter. Vi vet ennå ikke hvor det nye sykehuset skal ligge og om dette vil medføre lengre transporter.
La oss slippe å måtte ta i bruk «sykekorga» i uthuset på den gamle sykestua!
Ambulanseplanen skal være førende for utviklingen av ambulansetjenesten på Helgeland fram til ny sykehusstruktur er på plass. For Nesna tettsted vil planen føre til dramatiske endringer. Ambulansestasjonen på Nesna og i Konsvik foreslås nedlagt og lagt til Utskarpen. I dag har ambulansetjenesten på Nesna kort responstid (6 min). Derfor er ambulansetjenesten en svært viktig akuttmedisinsk tjeneste for befolkningen -i mange tilfeller helt avgjørende for liv eller død. Akutt behandling iverksettes av lege og ambulansepersonell før videre transport til sykehus. Det er mange Nesnaværinger som har fått denne hjelpen, når sykdom eller skade rammer og minuttene teller.
Med en ambulansestasjon i Utskarpen vil vi få en betydelig økt responstid. I følge planene vil denne være 25 minutter.
Nesna SV vil kjempe for at ambulansestasjonen på Nesna skal bestå. Gjennom høring i Nesna kommune vil vi etterlyse konsekvenser av planene og peke på feil i faktagrunnlaget. I planen er f. eks. Nesna oppgitt med 1772 innbyggere. Som vertskommune for KVN og Høgskolen i Nesna kan det på en vanlig dag være 2500 innbyggere på tettstedet.
Les hele leserinnlegget i Rana Blad

Powered by Labrador CMS