Ambulanseforum 2022

300 deltagere deltok på AmbulanseForum 2021.

Her er foredragsholderne under AmbulanseForums første dag

Temaet på årets konferanse er psykisk helse. Hvordan møter man trusler om selvmord, og hvordan tar man vare på seg selv etter psykisk krevende oppdrag?

Publisert Sist oppdatert

Disse spørsmålene, og en rekke andre spørsmål vil bli besvart under AmbulanseFroum 2022.

Det overordnede temaet under årets konferanse er psykisk helse, og temaet vil bli belyst fra flere sider. På konferansens første dag, tirsdag 30.august, vil undertemaene være "AMK" og "pasientrettet" del.

Foredragsholderne som skal ta oss gjennom dag én er:

Ewa Ness - Akutt ustabile pasienter

Foto: Ingar Storfjell Aftenposten/NTB

Ewa Ness er lege, spesialist i psykiatri. Hun har vært fagsjef ved psykiatrisk klinikk på Ullevål i mange år, og hun har jobbet i Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Ness har utviklet to kurs for legevakt og AMK: Grunnkurs i selvmordsproblematikk og Akutt behandling av psykisk ustabile. Ewa Næss jobber nå i direktørens stab ved OUS med tilsynssaker og gjør hendelsesanalyser.

Magnus Hjortdal - Hvordan møte trusler om selvmord?

Magnus Hjortdahl er lege og spesialist i allmennmedisin. Hans interesse er legevaktmedisin, prehospital akuttmedisin og samhandling.

Han arbeider som overlege ved AMK Oslo, er førsteamanuensis i prehospitalt arbeid ved OsloMet, samt at han tar vakter ved Oslo legevakt. Magnus Hjortdal er opptatt av hvordan vi kan skape gode prehospitale pasientløp.

Julie Kristina Elvenes - Hvordan møte trusler om selvmord?

Julia Kristina Elvenes er sykepleier ved Oslo universitetssykehus. Hun jobber som medisinsk operatør og fagutvikler ved AMK Oslo. Julia Kristina Elvenes har tidligere jobbet innen rus og psykiatri, på rusakuttmottak og avrusningsenhet.

Anna Louise Hermansen - Pasienten som kan bli farlig

Anna Louise Hermansen er utdannet sykepleier fra Høgskulen på Vestlandet i 2015. Deretter var hun trainee- sykepleier hos Helse Bergen i 2 år før hun tok utdanning som psykiatrisk sykepleier i 2018.

Hermansen har innehatt stillingen som sykepleier ved Avdeling for sikkerhetspsykiatri i Helse Bergen siden 2016, og som psykiatrisk sykepleier siden 2018. I 2019 fikk hun stillingen som psykiatrisk sykepleier på psykiatriambulansen i Helse Bergen. Anna Louise Hermansen har dermed en kombistilling på sikkerhetsavdelingen og ved psykiatriambulansen.

Kjetil Andersen - Pasienten som kan bli farlig

Kjetil Andersen er utdannet sykepleier fra Betanien i 2011. Han har videreutdanning innen tverrfaglig psykisk helsearbeid, og har master i psykisk helse og rusarbeid.

Andersen har vært ansatt på Sandviken sykehus siden 2007. Han har jobbet i psykiatriambulansen siden 2010. Andersen er ReBas og MAP- instruktør. Han er Høyskolelektor fra 2021-2022. Kjetil Andersen har også jobbet innen rusfeltet og med psykisk utviklingshemmede.

Knut Anders Brevig - Den akutte selvmordfaren

Brevig har siden 2020 vært ansatt som rådgiver i prehospital tjenester i fagområdet prehospitalt psykisk helsearbeid ved Sykehuset Innlandet HF. Han har en bistilling ved NTNU Gjøvik opp mot videreutdanning i prehospital psykisk helsearbeid og bachelor Paramedisin.

Hild Sødal- Når psykiske symptomer blir fysiske

Hild Sødal er nevrolog og klinisk stipendiat ved nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika og har lang erfaring med utredning og behandling av epilepsi og andre anfallslidelser. Hils Sødal holder på med en doktorgrad om post-traumatisk epilepsi.

Vegard Kristiansen - Kjent pasient, kjent problem

Kristiansen er i dag avsnittsleder ved Politioperativt avsnitt som ivaretar fellesoperative funksjoner i Bodø. Kristiansen har fra tiden som instruktør og tjeneste i UEH bred og inngående kompetanse på hvordan politiet trener på å håndtere psykiatriske personer.

Han har den siste tiden jobben som vaktsjef ved Bodø politistasjon der de håndterer innsatte i arrest og samarbeid med helse for ivaretakelse av disse. Som aksjonsleder i UEH har Vegard Kristiansen bred erfaring med håndtering av skarpe hendelser der psykiatriske personer ofte er involvert.

Astrid Harring- Kjent pasient, kjent problem

Harring er utdannet ambulansearbeider, AMK-operatør og er universitetslektor på OsloMet.

Hun har jobbet 13 år i ambulansetjenesten. Hun har et pågående forskningsprosjekt som kartlegger den delen av befolkningen som har hyppig kontakt med 113 og 116117, samt intervjuer telefonoperatører om hvilke utfordringer de opplever i møte denne gruppen. Formålet er at økt kunnskap vil kunne føre til bedre helsehjelp.

Powered by Labrador CMS