Ambulanse

– UNN bryter med politiske føringer

Publisert Sist oppdatert
Med en ambulansestasjon på Svanelvmoen vil UNN legge opp til svært store avvik i utrykningstiden, skriver Troms Folkeblad.
Les også: Pappa Kim frykter alvorlig syke Felix mister tryggheten
Det er Stortinget som har satt en standard for hvor lang tid en ambulanse skal bruke fra den blir tilkalt til den ankommer stedet der en ulykkes eller andre kritisk medisinske hendelser har funnet sted.
Ved å legge ned stasjonen på Stonglandseidet og stasjonen i Gryllfjord vil responstiden bli omkring det dobbelte av veiledende krav fra stortingspolitikerne.
Klinikksjef Jon Mathisen ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN kan ikke gi svar om de kan legge opp til så store avvik fra Stortingets veiledende krav på Sør-Senja.
Folkebladet tar opp det Gunnar Torgersen hevder med Mathisen, at det er 51 minutter responstid fra Svanelvmoen til Rødsand, Skrolsvik og Stangnes.
– Kan dere legge opp til et slikt løp med disse veiledende kravene fra Stortinget?
– Hvis vi ikke kunne det kunne vi heller ikke organisert ambulanse for eksempel i Tromsø på dagens måte. Mitt svar er at jeg vil henvise til styresaken. Vi vil innen sommeren 2019 utrede saken i lag med nye Senja kommune, svarer han.

Svarer ikke på spørsmålet

– Men er det ikke planer om å legge ned stasjonene både på Stonglandseidet og i Gryllefjord og bygge en ny stasjon på Svanelvmoen?
– Jo, det er utgangspunktet vårt, svarer han.
– Jeg må spørre igjen. Ifølge innbyggerne betyr det 51 minutter responstid. Har dere anledning til det med veiledende krav på 25 minutter fra Stortinget?
– Jeg henviser til styresaken der vi skal gå i lag med nye Senja kommune om å utrede løsninger og kompenserende tiltak, gjentar Mathisen.
– Dette er et sentral spørsmål for alle på Sør-Senja. Du svarer ikke på spørsmålet mitt?
– Nei, mitt poeng er at vi snakker om løsninger som er mer enn ett år fram i tid. Derfor vil jeg ikke forskuttere noe. Hvis vi skulle fulgt veilederen til punkt og prikke hadde det være umulig å drive ambulansetjeneste i UNN, svarer Mathisen.

Aktivitet foran beredskap

– Greit nok, men for innbyggerne blir dette ganske ekstremt. Jeg vil bare ha et svar om dere har anledning til å gå så langt utover veiledende krav?
– Jeg kan ikke svare på om vi har lov eller ikke. Jeg er ikke jurist og dette er en nasjonal veileder. Og veilederen sier noe om 90 prosent av befolkningen. Den sier ikke hvordan alle skal ha det. Og styret har gjort et vedtak som går på at en skal prioritere aktivitet foran beredskap, aktivitet noe høyere og beredskap noe lavere, sier Mathisen.

Ta med i total vurdering

I forhold til utspillet om felles brann- og ambulansestasjon i Tranøy svarer Mathisen slik.
– Dette er ukjent for oss. I henhold til tekst i styresak har vi en avtale om å gå i lag med nye Senja kommune i en prosess rundt organisering av ambulansetjenesten og helsemessig beredskap på Senja. Vi vil gå inn med dette før øye, sier Mathisen.

– Forstår jeg deg rett at du ikke ser det som aktuelt å samarbeide med Tranøy kommune i denne saken?
– Det vil i tilfelle være en del av det vi skal vurdere, men først må vi få en henvendelse. Da kan vi ta det med i den totale vurderingen vi skal ta videre, det vi har avtalt med ordførerne på Senja. Men jeg kan ikke forskuttere noe rundt dette nå, sier Mathisen.
Powered by Labrador CMS