Ambulanse

Unikt studieopplegg med to studenter i ambulanse

Publisert Sist oppdatert
Ambulansen i Stockholm har testet et konsept med å la sykepleier- og legestudenter hospitere sammen på utrykninger. Det unike utdanningsopplegget har vært givende for både studenter og veiledere og skal nå utvides, ifølge Vårdfokus.

I noen år har studenter på sykepleierstudiet i Stockholm kunnet få litt av utdanningen i ambulansen. Det har vært en måte å vekke nysgjerrighet for dette tjenesteområdet, i et læringsmiljø der studentene får ta vanskelige og raske avgjørelser omkring pasienter de ikke vet så mye om.
Studentene har vært fornøyde med sine utplasseringer og har fått med seg viktig kunnskap, viser en vitenskapelig artikkel som ble publisert i tidsskriftet Nurse Education in Practice.

Et konsept de sitter pris på

En av forfatterne i artikkelen er Veronica Lindström, sykepleier og dosent ved Karolinska institutet og koordinator for Akademisk ambulans i Stockholm som knytter sammen lærestedene og ambulansetjenesten.
– Vi har fått flere og flere sykepleierstudenter som ønsker å hospitere de siste årene. Vi kjente at det var på tide å ta neste skritt i den pedagogiske utviklingen og introdusere interprofesjonell læring, noe som hittil har vært veldig vellykket både for studenter og veiledere, sier Lindström.

Løser oppgavene sammen

I løpet av to uker høsten 2017 fikk sykepleierstudenter som gikk femte semester og legestudenter på syvende semester følge med to veiledere i en ambulanse på to åttetimers vakter.
De dro på alle slags typer av oppdrag. Ved akutte situasjoner eller behandling i offentlige miljø tok veilederne ansvar for pasienten innledningsvis. Når det hele var stabilisert og pasienten var kommet i ambulansen fikk studentene ta over.
– Når det bare er en student er det lett som veileder å ta for mye over. Nå kunne vi ofte stå ved siden av med hendene i lommen og se hvor fint de løste alle situasjoner sammen. De lærte av og med hverandre. Samme nytte hadde vi veiledere av å være to, vi kunne lære oss ulike pedagogiske grep og reflektere sammen, sier Lindström.

Gir noe ekstra

Hun ser flere store gevinster ved å ha tverrfaglig utdanning i ambulansen. Studentene lærer seg å samarbeide og komplettere hverandres kompetanser, noe som gjør det enklere å identifisere målsetningen med behandlingen for pasienten.
– Teamarbeidet forsterkes når vi er ute på skarpe utrykninger, fordi det er uforutsigbare behandlingssituasjoner der man vet veldig lite om pasienten. Under varierende forhold må de raskt og sammen vurdere behandlingsbehovet, sier Veronica Lindström.
Hun har sett gjennom ulike studier og ikke funnet noen eksempler på lignende opplegg i Sverige eller ellers i Norden.
Les mer om saken hos Vårdfokus

Powered by Labrador CMS