Ambulanse

Undertriage på alvorlig skadde traumepasienter

Publisert Sist oppdatert

Mange alvorlig skadde pasienter får ikke traumeteam, fortalte Marianne Dahlhaug, traumekoordinator og sykepleier på St. Olavs Hospital på posterwalk på EMS2019.

Hun har studert undertriage av alvorlig skadde pasienter på et av Norges fire traumesentre.
– Jeg så på alle traumeteamaktivering hos pasienter med injury severity score (ISS) over 15.
Hun så også på de traumepasientene som ikke hadde fått traumeteam.
– Jeg har undersøkt grunnene til at vi ikke oppdaget disse pasientene. Hva var årsakene? De fleste av disse pasientene, 66 prosent, hadde fysiologiske eller anatomiske funn som tilsa at de burde hatt en traumeteamaktivering.
Det hun fant var at eldre med fall fra lav høyde, og for det meste hodeskader og brystskader var de traumene som oftest førte til undertriage.
– Faktisk hadde hele 42 av 50 pasienter en fallmekanisme.
På traumesenteret har hun oppdaget at det var så mye som 17 prosent undertriage fra 2015-2017.
– Litteraturen forteller at fem prosent er ok, så vi har en jobb å gjøre.
For øyeblikket jobber hun med tiltak som kan gjøre at man fanger opp disse pasientene tidligere, både i ambulanse- og luftambulansetjenesten, før pasientene kommer til akuttmottaket.
Det kommer mer om dette i Ambulanseforums tidsskrift, og Dahlhaug skal også holde foredrag på konferansen vår i år.

Powered by Labrador CMS