Ambulanse

Styret i Helse Nord-Trøndelag skal vedta nedleggelse av ambulansetilbud: Ambulansene må spare 60–70 millioner

Publisert Sist oppdatert

Ambulansekartet er tegnet i prosjekt «Bærekraft 22». Det innebærer at dagbilene i Vikna og Roan forsvinner og at døgnambulansen på Snåsa erstattes av en dagbil i et prøveprosjekt, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).
Det er klinikkleder Øystein Sende som legger fram forslagene for styret, som skal behandle Bærekraft-rapporten i sitt møte onsdag.
Grepene som nå tas skal føre til innsparinger på nesten åtte millioner kroner.
Alle de tre tiltakene vurderes som forsvarlige, og vil ikke føre til forhøyet risiko for forsinket helsehjelp, ifølge Sende.
I rapporten tas det også til orde for at ambulansearbeiderne skal jobbe flere timer, fra dagens 33,6 timer per uke til 35,5 timer per uke.
Ifølge Sende viser foreløpige beregninger en mulig innsparing på seks millioner kroner årlig, hvis man kan videreføre dagens vaktlengder uendret. I tillegg kan en endring av aktiv/passivtid på stasjonene føre til en mulig innsparing på ytterligere 2,3 millioner kroner.

Kompenserende tiltak

I tillegg skal det prøves ut såkalte kompenserende tiltak på Innherred og Inntrøndelag, fortrinnsvis lokalisert til Inderøy dersom ambulansen i Leksvik forsvinner over til St. Olavs Hospital.
Det skjer sannsynligvis når styret i Helse Midt-Norge (HMN) tirsdag møtes for vedta å endre opptaksområdene for sykehusene i Midt-Norge.
Innstillingen til styret er i alle fall at det skal skje, mot at HNT får en kompensasjon på 30 millioner kroner fra HMN i 2020, og 15 millioner kroner i 2021 som en overgangsordning.
Blir dette det endelige vedtaket i HMN, betyr det mest sannsynlig at Inderøy får prøve ut en ordning med enmannsbetjent helsevaktbil som kompenserende tiltak.
Også ambulansestasjonen på Bessaker, som betjener Roan og Osen, er foreslått overført fra HNT til St. Olavs Hospital som følge av kommunesammenslåingen av Åfjord og Roan kommuner fra 1. januar neste år.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS