Ambulanse

Region Syddanmark: Voldsdom ingen hindring for ambulansejobb

Publisert Sist oppdatert

En ambulansebehandler hos Ambulance Syd i Sønderborg, ble dømt for over en periode å ha begått vold mot sin tidligere kjæreste, skriver Sønderborgnytt.
Ambulansebehandleren ble idømt en straff på 60 dagers fengsel, men dommen ble gjort betinget. Det betyr at ambulansebehandleren ble dømt skyldig, men fritatt fra soning av straffen på betingelse av at han ikke begår noe straffbart et år frem tid, og dessuten er under tilsyn av kriminalomsorgen.
Derfor kan ambulansebehandleren fortsette jobben sin, hvor oppgavene blant annet består i å ta seg av befolkningen som trenger akuttbehandling og transport til sykehus.
Direktør Jørgen Bjelskou fra Region Syddanmark, som har overordnet ansvar for blant annet ambulansekjøring og dermed Ambulance Syd, opplyser til SønderborgNYT, at han ikke vil kommentere personalsaker i Ambulance Syd:
– Men generelt kan jeg fortelle at det ikke stilles krav om en ren straffeattest for å bli ansatt i Region Syddanmark. Jeg kan også fortelle at det ikke innhentes straffeattest på alle stillinger, siger han til SønderborgNYT og fortsetter:
– Når vi innhenter straffeattester er det alene krav om en tilfredsstillende straffeattest. Det betyr at det faktisk godt kan være forhold på straffeattesten ved ansettelsen. Det betyder kun at disse forholdene ikke vurderes som å være til hinder for en ansettelse i den konkrete stilling.
Region Syddanmarks direktør har ingen kommentarer til den konkrete sak, da det dreier seg om en personalsak og han ønsker heller ikke å svare på hvilke retningslinjer Region Syddanmark, og dermed Ambulance Syd har, hvis en medarbeider får en voldsdom for vold som har foregått over en lengre periode og om medarbeideren kan fortsette i jobben, til tross for dommen.
Les mer om saken hos Sønderborgnytt

Powered by Labrador CMS