Ambulanse

Psykiatriambulanse til Vestre Viken

Publisert Sist oppdatert

Mandag 1. februar markerte Vestre Viken oppstart av psykiatriambulanse, forteller de på sine nettsider.
Psykiatriambulansen er en del av prosjektet "Trygg og god transport av psykisk ustabile pasienter". Gjennom prosjektet ønsker man å se om bruken av en egen ambulanse gir et bedre tilbud og trygghet til pasientene.
–Jeg tror dette er veldig bra for pasientene. Vi har jobbet med å få på plass psykiatriambulanse i lang tid, og det er veldig gledelig å se at bilen nå er klar, sier prosjektleder Hans-Christian Stoud Platou.
Psykiatriambulansen er et prøveprosjekt som varer ut august 2016. Deretter skal prosjektet evalueres, før man eventuelt velger å videreføre det. Ambulansen er innredet litt annerledes enn andre ambulanser. Den har både båre og sitteplass for pasient.
Prosjektet er et samarbeid mellom Klinikk for prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse og rus. Ansatte fra begge klinikkene vil til enhver tid bemanne ambulansen.
Psykiatriambulansen skal være i drift på ukedager mellom klokken 10.00 og 22.00, og skal stå stasjonert ved akuttmottaket på psykiatrisk avdeling, Lier.
Les mer om saken hos Vestre Viken

Powered by Labrador CMS