Ambulanse

Over 2.500 pasienter har fått hjelp av legevaktbilen i Tønsberg

Publisert Sist oppdatert

Ett år har gått siden legevakta i Tønsberg fikk eget utrykningskjøretøy. – En stor suksess, sier avdelingsoverlege Bhupinder Jassal om «det rullende legekontoret» til Tønsbergs Blad (krever innlogging).

Legevaktbilen i Tønsberg er blant de få legevaktbilene i landet som har lov til å kjøre med blålys. Til forskjell fra en vanlig ambulanse, bemannes legevaktbilen av en ambulansearbeider og en lege. Bilen har det samme akuttmedisinskeutstyret som en ambulanse, i tillegg til ordinært legevaktutstyr.

Siden bilen kom i drift i oktober i fjor har den rykket ut over 2.500 ganger. Både legevakta, sykehuset og politiet nyter godt av ordningen som først og fremst gjør det bedre for pasientene.

– Vi har fått til et unikt samarbeid med sykehustjenesten og har utstyr som er best i klassen. Vi ser at pasientene våre får et mye bedre tilbud, sier avdelingsoverlege Bhupinder Jassal ved Tønsbergregionen legevakt.

Legevaktbilen gjør at legen får komme dit pasientene er, pasientene slipper ventetid på legevakten, og helsehjelp kan gis raskere.

Unngår å flytte syke

Bilen bidrar blant annet til at eldre pasienter, psykiatriske pasienter og forflytningshemmede pasienter unngår unødvendig transport som kan forverre helsetilstanden deres. Det er også andre fordeler legene får av å møte opp der pasientene bor.

– Ved for eksempel hjemmebesøk hos psykiatriske pasienter kan legen få et innblikk i hvordan pasientene bor. Vi ser omgivelsene de lever i og det gir oss et mer helhetlig bilde av situasjonen, sier Jassal.

Sparer flere hundre ambulanseturer i året

Også Sykehuset i Vestfold er fornøyd med prøveprosjektet som varer ut 2020. Klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen er enig med Jassal om at pasientene får en bedre behandling når det er en lege som rykker ut.

– Det gjøres en mer kvalifisert medisinsk vurdering av lege på stedet, som da sender pasienten videre til riktig nivå, sier klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen ved Sykehuset i Vestfold.

Han sier at hele 70% av dem som får legevaktbil, blir værende hjemme.

Erfaringene viser også at legevaktbilen frigjør ressurser fra ambulansetjenesten. Tidligere endte ofte 113-samtaler med at ambulanse måtte frakte pasienter til sykehuset. Nå får også en del som ringer 113 legevaktbil.

– Det er fortsatt usikkert hvor mange oppdrag legevaktbilen sparer ambulansetjenesten for, men hypotesen vår er at ca. 20 prosent av legevaktbiloppdragene ville gitt ambulanseutrykning. Vi anslår at vi sparer ca. 400 ambulanseoppdrag i året, sier klinikksjef Jørgen Einerkjær ved SiV.

Tar ikke ressurser fra legevakten

Legevaktbilen kommer i tillegg til eksisterende vaktordninger på legevakten. Sykehuset i Vestfold finansierer prosjektet med 1,5 millioner kroner årlig gjennom å stille ambulansearbeider, akuttmedisinsk utstyr og bil til rådighet for legevakten. Bakgrunnen er håp om riktigere pasientbehandling, en viss reduksjon i antall ambulanseoppdrag, færre pasienter til akuttmottak og ønsket om å bidra til bedre samhandling med kommunene, skriver Tønsbergregionen legevakt og ØDH i en rapport.

Les mer om saken hos Tønsbergs Blad (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS