Ambulanse

Over 150 000 ambulanse-turer i året: - Bilen er vårt viktigste verktøy

Publisert Sist oppdatert

Med 32 operative biler på natt og 59 på dag, tilbakelegger ambulansetjenesten i Oslo og Akershus årlig en kjørestrekning på 4 millioner kilometer, fordelt på mer enn 150 000 turer, melder MyNewsDesk.
Dette tilsvarer nærmere 100 ganger jorden rundt ved ekvator, i et distrikt som strekker seg til Minnesund i nord til Østfold grense i øst og til Buskerud grense i vest. Kravene er høye, både til materiell og til rundt 500 operative ansatte.
- Vi er paramedics, og må ha med oss i bilen både en medisinsk side og en taktisk/operativ side. For oss handler det ikke bare om innsatslederrollen, men også om å kunne gjøre førsteinnsats når vi er nærmest til dette, forteller Bjørn Sveen, operativ leder i prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus.
Enheten overtok for kort tid siden en ny topp utrustet innsatsleder/kommandobil, en Volvo XC60 ombygd av Handicare. Den nye bilen supplerer en Toyota Landcruiser kommandobil enheten har fra før.
Til det medisinske utstyret i den nye bilen hører bl.a. en Lucas hjertekompresjonsmaskin, som man også rykker ut med ved behov til ambulanser som ikke selv har dette utstyret.
I Volvoen har det også blitt plass til en radio repeater, som er nødvendig for å forsterke helsesambandet ved hendelser i tunneler eller inne i murbygninger.
Siden Volvo XC60 er en mindre bil enn Toyota Landcruiser, var det nødvendig å fjerne passasjersetet foran for å få plass til – og god tilgjengelighet til – alt det som kreves av skjermer og sambandsutstyr i en slik kommandobil.
- Vårt ønske var nok i utgangspunktet en større bil med større lastekapasitet, men ledelsen ønsker en standardisering av bilparken, og da falt valget på Volvo XC60, som nå også brukes til kjøreopplæring og til single bemannede akuttbiler, forteller Bjørn Sveen, som er bilansvarlig ved enheten. Hans nærmeste samarbeidspartner er medisinskfaglig leder.
- For å kunne gjør jobben vår, er bilen vårt viktigste verktøy, fastslår Sveen.
- Den nye Volvoen erstatter vår Toyota Landcruiser, som nå er reservebil.
Reduksjonen i størrelse krevde kompromisser, ikke minst fordi vi rett og slett ikke får plass til like mye i en XC60 som i en Landcruiser. Når vi er syv operative ledere betyr det gjerne syv forskjellige oppfatninger av hva vi skal ha med. Vi måtte rett og slett gå gjennom hele pakkeplanen på nytt, med utgangspunkt i hva vi har hatt mest bruk for de siste årene, og – ikke minst – under 22. juli-hendelsen.
Derfor måtte vi satse på å få med det viktigste, og at Landcruiseren kan komme med supplering og lederstøtte ved behov.
Det er viktig at vi ikke blir sittende med en depotbil. Vi er taktiske ledere når vi kommer frem til et skadested, og da må vi ha fokus på videre innsats – ikke stå og dele ut utstyr til andre, men ha alt det nødvendigste på plass, legger han til.
Det er Handicare i Solbergelvs ved Drammen som har stått for ombygging og innredning av den nye kommandobilen til Ullevål, på samme måte som firmaet også leverte den nevnte Toyota Landcruiseren i 2013.
Ved Oslo Universitetssykehus er man godt fornøyd med samarbeidet:
- Da vi første gang valgte Handicare som samarbeidspartner til Toyotaen, var dette fordi vi visste at de var gode på spesialombygging. Etter å ha overtatt vår nye Volvo XC60 kan vi fastslå at vi er veldig godt fornøyd med jobben som er gjort, sier stabssjef Anders Halden.
Les mer om saken hos MyNewsDesk

Powered by Labrador CMS