Ambulanse

Også båtambulansen ut på anbud: Frykter luftambulansetilstander

Publisert Sist oppdatert

Kommuneoverlege tror verdifull kompetanse kan gå tapt og pasienters liv settes i fare om båtambulansepersonell blir byttet ut i Finnmark, ifølge NRK Finnmark.
– Det er bekymringsverdig at helseforetak ikke vil benytte virksomhetsoverdragelse, og dermed ta vare på den kompetansen som ligger hos de ansatte, sier Mats-Olav Martinsen.
Han er operatør og daglig leder i Loppa Legeskyssbåter, som driver båtambulansen i deler av Vest-Finnmark – hvor liv og helse ofte avhenger av en turbulent sjøvei.
Nå skal ruta som Martinsen har fraktet pasienter på i en årrekke ut på anbud, og han frykter liknende tilstander som i luftambulansetjenesten.
Virksomhetsoverdragelse betyr at de ansatte blir i jobben og beholder mange av godene de har opparbeidet seg, selv om det er en annen aktør som tar over driften.
Martinsen mener dette er prekært når ambulansebåtene skal ut på anbud, fordi det handler om å beholde et mannskap som vet hvordan de skal navigere trygt i farvannet.
Det tar for eksempel 1,5 time fra legekontoret i Øksfjord til sykehuset i Hammerfest med båt, og det kan til tider være en svært tøff reiserute. Både høst- og vinterstormer kan være svært utfordrende i dette området.
Les mer om saken hos NRK Finnmark

Powered by Labrador CMS