Ambulanse

Ny ambulanse-sjanse

Publisert Sist oppdatert

Direktøren i Nordlandssykehuset åpner overfor Bladet Vesterålen for at den vedtatte ambulanseplanen kan bli behandlet på nytt. I neste møte vil styret ta stilling til om saka skal åpnes igjen, skriver Bladet Vesterålen i sin leder.
Det skjer etter at styrerepresentant May-Britt Allstrin, som representerer de ansatte i foretaksstyret, har bedt om ny behandling
Ambulanseplanen, som fjerner én bil fra Sortland, har skapt sterke reaksjoner. Sortland-bilen har, slik det er påpekt fra mange hold, betydning for beredskapen i hele regionen. Det er nå innrømmet fra administrasjonen i foretaket at styret fikk feil faktagrunnlag da det vedtok planen. Det har en rekke ganger vært påpekt feil i dokumentasjon og tall, både i kjøreavstander og samtidighetskonflikter – som viser seg å være over 70 prosent høyere enn styret fikk vite. Bare de siste ukene har det vært flere nye samtidighetskonflikter, der Sortland har vært uten ambulanse.
Man kan si det er positivt at administrasjonen i Nordlandssykehuset er kommet såpass langt at den innrømmer feil og åpner for ny behandling av saka. Men det skjer etter sterkt press, noe som ikke skulle vært nødvendig.
Behandlingen av ambulanseplanen har sviktet i flere ledd. For det første skulle man aldri lagt fram et grunnlagsmateriale så alvorlig beheftet med feil. For det andre kom det fram så mye gjennom høringen at det burde fått alarmlysene til å blinke, uten at det fikk noen konsekvenser før planforslaget ble lagt fram for styret.
For det tredje opptrådte styreflertallet ikke i nødvendig grad som et selvstendig, ansvarlig styre, men nøyde seg med å strø sand på dokumentet som ble framlagt. I lys av debatten og uenigheten om fakta i forkant, burde man ventet mer av styrebehandlingen. Selv ikke en tung, faglig høringsuttalelse fra UNN fikk styreflertallet eller administrasjonen til å våkne.
Dermed kom man i den situasjonen at styret må ta stilling til å skulle behandle saka på nytt. Man skal være forsiktig med å ta fram «skandale»-stempelet, men ambulanseplanen for Nordlandssykehuset ser ut til å kvalifisere for slike begrep. Administrasjonen har vist en rystende kombinasjon av inkompetanse og arroganse.
Les hele lederen hos Bladet Vesterålen

Powered by Labrador CMS