Ambulanse

Nordlandssykehuset kritiserer sentralisert legevakt i Vesterålen

Publisert Sist oppdatert

Nordlandssykehuset mener Andøy kommune i for stor grad har sentralisert legevakttjenesten og mener kommunen fraskriver seg ansvaret for akutt legehjelp, ifølge Vesterålen Online (krever innlogging).
Siste: Vesterålen regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning for ambulansen
Bakgrunn: Dør folk saktere i distriktene enn i større sentra?
Les også: – Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka
Mer: Styreleder i NLSH – ingen god situasjon dette vi ser nå
Det er svaret ordfører Jonni Solsvik får etter sitt brev om ambulansetjenesten i Andøy.
Det skal være to ambulanser i Andøy. Men på grunn av personellmangel, har i perioder bare en av ambulansene vært tilgjengelig.
Tidligere: Vesterålen krever ambulansemøte
19. november sendte Solsvik brev til Nordlandssykehuset etter en episode med en ett år gammel gutt som fikk pustevansker, og der det ikke var ambulanse tilgjengelig i Andøy.
– En nylig hendelse med samtidskonflikt som involverte et livløst barn på 1 år har ytterligere aktualisert spørsmålet om forsvarlig ambulansetjeneste i Andøy, skrev Solsvik i brevet til Nordlandssykehuset.
Nå har han fått svar. Og Nordlandssykehuset mener at Andøy kommune fraskriver seg eget ansvar for akutt medisinsk hjelp.
– Vi har stor forståelse for det ansvar du som ordfører har for å sikre befolkningens behov for en trygg og forsvarlig helsetjeneste. At Andøy kommune skal ha en god ambulansetjeneste, er et synspunkt vi i høyeste grad deler, og som vi gjør vårt ytterste for å oppfylle. På samme måte som det er kommunens ansvar å sikre en forsvarlig legevaktstjeneste. Dette er i sum vårt felles ansvar. Det er et viktig element i utfordringsbildet at Vesterålskommunene, og særlig Andøy og Bø, har gått meget langt i å sentralisere legevakten i regionen, skriver Paul Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset og klinikksjef Harald Stordahl i brevet til Solsvik.
De peker på Nordlandssykehuset ikke skiller seg ut negativt i landssammenheng når det gjelder reiseavstand til ambulansetjenester.
– Derimot er kommunene Bø og Andøy i rød kategori med hensyn til reisetiden til kommunens legevakt. Dette er et forhold Nordlandssykehuset HF ikke skal eller kan kompensere for ved ambulansestasjoner med fulldøgns aktiv vakt på stasjonene, heter det i brevet.
I sitt brev ba Solsvik Nordlandssykehuset vurdere å avvikle ordningen med hjemmevakter og heller få til døgnbemannede ambulansestasjoner.
Strand og Stordahl sier at man er villig til å se på dette, men at det i så fall vil bety færre ambulansestasjoner og lengre kjøreavstand ut til folk.
Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS