Ambulanse

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Publisert Sist oppdatert

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen, melder de i en nyhetsmelding.

NSF mener at en statlig overtakelse av luftambulansen er nødvendig. Anbudsrunder medfører at man risikerer å miste erfarent og høyt kompetent personell, og dermed ødelegge viktige fagmiljø. Luftambulansen er en sentral del av de prehospitale tjenestene og er avgjørende for å nå pasienter som ikke bor i nærheten av et sykehus.
Dagens luftambulanse er organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste. Den eies av våre fire regionale helseforetak, som har det medisinske ansvaret og som bemanner fly og helikopter med medisinsk personell. Men den operative delen av tjenesten settes ut på anbud til private aktører.
De fleste har fått med seg den uroen som har preget luftambulansen det siste året. Sykepleiere i NSF har blitt berørt av dette gjennom operatørskiftet i ambulanseflyene hvor Babcock Scandinavian Air Ambulance tok over som operatør etter at Lufttransport hadde drevet tjeneste i 20 år. I etterkant av dette sluttet flere piloter som hadde lang erfaring med luftambulanseflyvning.
For å drive luftambulanse kreves god fagkunnskap både blant bakke-, fly- og medisinsk personell. Det kreves et tett samarbeid mellom de ulike personalgruppene. Disse blir påvirket negativt av den usikkerheten en anbudsprosess innebærer. Dette vil igjen kunne gå ut over pasientsikkerheten.
Alle mennesker i Norge har rett på hjelp til rett tid og det oppnår vi ved å kutte ut anbud på livsviktige tjenester.
Les hele nyhetsmeldingen hos Norsk sykepleierforbund

Powered by Labrador CMS