Ambulanse

Leverandør ber om midlertidig forføyning etter båtambulanse-anbud

Publisert Sist oppdatert

Leverandøren Ambunor AS har begjært midlertidig forføyning mot inngåelse av kontrakten for ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark, skriver Altaposten.
16. mai ble det klart at Loppa legeskyssbåter ASvant kontrakten for ambulansebåtdriften i Vest-Finnmark. Etter at tildelingen hadde de øvrige leverandørene karensperiode på 11 dager, hvor de hadde mulighet til å klage på utfallet, skriver sykehusinnkjøp i en pressemelding.
– Anskaffelsesregelverk brutt
Leverandøren Ambunor AS ble avvist i anbudskonkurransen fordi de ikke oppfylte et obligatorisk krav om rekkevidde for reservefartøy. De har tidligere i anbudsprosessen klaget på avvisningen, men etter en vurdering av klagen, valgte Sykehusinnkjøp HF ikke å ta den til følge.
Leverandøren mener anskaffelsesregelverket er brutt, og har derfor begjært midlertidig forføyning i saken. Begjæringen skal nå behandles av Øst-Finnmark tingrett. Kontrakten kan dermed ikke inngås før tingretten er ferdig med sin behandling av saken.
– Vi føler oss trygge på de vurderinger vi har gjort i saken. I anskaffelser, med store verdier, hender det at tapende parter vil prøve utfallet rettslig. Vi har tillit til at saken nå behandles på en god måte i rettssystemet, sier divisjonsdirektør Harald Johnsen i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord i en pressemelding.
En forsinket kontraktsinngåelse vil ikke få noen konsekvenser for ambulansebåtberedskapen i Vest-Finnmark. Vinneren av anbudet, Loppa legeskyssbåter AS, drifter også båtambulansen i dag, og vil fortsette dagens drift videre som normalt, skriver de.
Les mer om saken hos Altaposten

Powered by Labrador CMS