Ambulanse

Kriseplanen for luftambulanse-overgangen. Forsvaret: Har ingen ekstra beredskap

Publisert Sist oppdatert

Den lenge hemmeligholdte planen for luftambulanse-overgangen er basert på blant annet militære fly og helikoptre. Men Forsvaret ble aldri bedt om å hjelpe, ifølge Nordlys (krever innlogging).

Det har vært knyttet stor uro til operatørbyttet på alle landets flyambulanser, som skjedde natt til mandag. Derfor er det utarbeidet en kriseplan for å opprettholde beredskapen den første tiden etter at Babcock SAA overtar ansvaret.
I planen, som inntil nylig var hemmelig, skriver helseforetaketLuftambulansetjenesten HF at de kan få bistand fra Forsvaret, dersom det oppstår behov. Ressursene som nevnes er stridsbåt 90, Hercules transportfly og to Bell-helikoptre.
Men Forsvaret avviser at de har ressurser på beredskap for å avhjelpe luftambulansetjenesten. Årsaken: De ble aldri bedt om det fra Helsedirektoratet.
– Det var en sondering med Helsedirektoratet for noen uker siden om Forsvaret kunne stille en beredskap. Vi svarte at vi hadde muligheten til det, men det kom aldri en formell forespørsel, sier pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).
– Hvilke kapasiteter var det snakk om?
– Tilsvarende kapasitet som vi hadde i høst-vinter, Bell 412 med medisinsk utstyr og personell, var vel det vi så for oss, uten at vi var veldig konkrete på det.

Ba om oppdatert plan

Natt til mandag denne uken overtok Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) driften av alle ambulanseflybasene i Norge fra Lufttransport AS. Tiltaksplanen ble lagd for å bøte på den nye operatørens begrensede kapasitet de første dagene etter byttet.
Planen har vært revidert en rekke ganger. Også etter et ekstraordinært styremøte i LAT HF 8. februar i år, der administrerende direktør Øyvind Juell fikk instrukser fra styret om å oppdatere tiltaksplanen.
I den 12. og siste versjonen av planen, heter det at den inneholder en oversikt over tiltak «som kan settes inn dersom leverandørene (Babcock SAA, red.anm.) får utfordringer med å innfri de avtalte beredskapskravene.»

Fly og helikoptre

Under overskriften «Beskrivelse av de viktigste ressursene» er det listet opp flere private fly som blir leid inn. I tillegg heter det at etambulansehelikopter i Troms er satt opp med ekstra bemanning.
Planen lister også opp ressurser fra Forsvaret som kan tas i bruk ved behov:

  • To Bell 412-helikoptre.
  • C-130 Hercules transportfly.
  • «Ambulansestridsbåt» (Stridsbåt 90).

I avsnittet om helikoptrene heter det at to Bell 412 kan raskt forflyttes til egnet sted og være i døgnberedskap, og at: «Forsvaret stiller med full besetning, nødnettsradio i helikopter og for besetningen, medisinsk utstyr tilsvarende den nasjonale luftambulansetjenesten, paramedic og anestesilege.»

Mener Forsvaret sa ja

Avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet, Steinar Olsen, forteller til Nordlys at de tok kontakt med Forsvaret for å informere om situasjonen og for å høre om det var noen spesielle planer for de aktuelle ressursene i perioden.
- Vi har ikke bedt dem konkret gjøre ressurser tilgjengelige for oss på dette tidspunktet. Det vil vi først gjøre om situasjonen blir spissere enn den er nå, sier Olsen.
- Hvorfor har dere planlagt med denne støtten, når dere ikke har sendt en forespørsel til Forsvaret?
- Disse ressursene ligger i det generelle helseplanverket vi har, som ressurser vi kan anmode fra Forsvaret og som Forsvaret kan stille med. Vi vet at Forsvaret har andre oppgaver og at ressurser kan være ute på vedlikehold. Ressursene er synliggjort i planen som tiltak som kan styrke beredskapen om det blir behov.

Mener de kan få hjelp

Kommunikasjonsdirektør i LAT HF, Knut Haarvik, sier til Nordlys at de mener innleie av sivile fly er tilstrekkelig til å håndtere situasjonen.
- Vi har fått beskjed om at vi kan utløse ressursene (fra Forsvaret, red.anm.) på kort varsel om vi ønsker det. Dersom vi ber dem om å bidra, kan de på kort varsel stille med to Bell-helikoptre med mannskap, sier Haarvik.
Forsvaret mener imidlertid at det ikke er sikkert de kan bidra om det oppstår behov.
– Vi vil selvsagt se på alle kapasitetene vi har tilgjengelig. Og er de tilgjengelige, vil vi stille dem, sett opp mot de andre prioriterte oppgavene vi har. Men det er svært uheldig å komme på så kort varsel. I så fall kan vi ikke garantere noen kapasiteter, sier pressetalsmann Moen på FOH.
Han forteller at de ikke hadde noen spesiell beredskap mandag, og at det ikke eksisterer planer om å ha det de kommende dagene.
– Vi har ikke hatt noen slike kapasiteter i dag fordi den formelle forespørselen har aldri kom, sier pressetalsmann Moen.
Les mer om saken hos Nordlys (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS