Ambulanse

Kaos i dansk ambulansetjeneste

Publisert Sist oppdatert

Etter at det nederlandske firmaet Bios vant et ambulanseanbud i Region Syddanmark har problemene tårnet seg opp. Nå vil regionen begjære firmaet konkurs etter at regionen har betalt ut 31 millioner for mye, og Bios sier at de ikke kan tilbakebetale umiddelbart.

Les også: Insourcer ambulansetjensten og lokker med en ekstra månedslønn
DaFalck tapte anbudet i Syddanmark etter å ha drevet tjenesten der i nærmere 100 år, var det ikke lett for det nederlandske firmaet Bios å få ansatt tilstrekkelig med mannskaper.
De skulle starte kjøringen i 1. september 2015. Allerede i mars 2015 meldte en tidligere helsedirektør at ambulansesaken er bekymrende da Bios ikke hadde ansatt en eneste dansk ambulansearbeider.

Mangel på ambulansearbeidere

I juni meldte danske medier at Bios fremdeles manglet nesten 100 ambulansearbeidere. Derfor gikk de til det drastiske skritt å søke etter ambulansearbeidere i Tyskland som kunne kjøre i Danmark. De tyske ambulansearbeiderne skulle lære seg dansk på en måned.
En måned før overtakelsen manglet man, ifølge danske medier likevel 238 ambulansearbeidere.
Helt fra starten ble det derfor svært mye overtidsarbeid for de Bios-ansatte.
Det har vært masse skriverier i danske medier hele veien om ulovlig overtid, mangel på lønnsutbetalinger, for dårlige responstider og at Bios har for få ambulanser 20 av 30 dager.

Betalte ut for mye

Rett før sommeren toppet det seg da det ble klart at regionen hadde betalt 31 millioner danske kroner for mye til Bios.
Etter flere møter har det blitt klart at Bios ikke kan betale tilbake i løpet av en måned. Dermed truer danske regionspolitikere med å slå Bios konkurs.
Ambulansearbeidere i Bios lurer på hva som foregår og hva som skjer med arbeidsplassen deres.
- Dette kom som en bombe. Dette hadde vi ikke sett komme, forteller Christian Stigaard, hovedtillitsvalgt for Bios-redderne til Danmarks Radio Fyn.
Verken ambulansearbeidere eller pasienter har noe å frykte, ifølge Stephanie Lose (V) leder for Region Syddanmark.
- Ambulansearbeiderne kan trygt gå på arbeide. De er sikret lønn gjennom Lønmodtagernes Garantifond eller senere fra regionen, hvis BIOS blir erklært konkurs. Ambulansene vil fortsette å kjøre, og jeg håper på at driften vil foregå upåvirket i den kommende tid, sier hun.

Bredside fra Bios

Styrelederen for det nederlandske selskapet kommer med en bredside til Region Syddanmark, og kaller utviklingen for uansvarlig. Han mener at politikerne trekker teppet vekk under Bios, ifølge Danmarks Radios nyheter.
- Jeg er utrolig skuffet over at Region Syddanmark nå ønsker å gå tilbake på det samlede Regionråds beslutning om å innføre reell konkurranse på det syddanske ambulansemarkedet, sier Stef Hesselink og fortsetter;
- Vi har som virksomhet investert enorme ressurser i oppstarten av BIOS Danmark. Især rekrutteringen og utdannelsen av flere hundre ambulansearbeidere, som manglet i regionen, har medført store ekstrautgifter. At Region Syddanmark nå tilsidesetter våre rettigheter i kontrakten og ønsker å trekke teppet vekk under vår virksomhet på grunn av menneskelige feil og misforståelser på begge sider, er ganske enkelt uansvarlig.
Bios har ikke lykkes på noe tidspunkt med å leve opp til kontraktforpliktelsene om å stille med det nødvendige antallet ambulanser, ifølge DR.dk.
Bios har foreslått for regionen at de 31 millionene blir tilbakebetalt over et år, men det kan regionen ikke akseptere.
Les mer hos Danmarks Radio: Nederlands ambulansesjef raser over regionen
Danmarks Radio Fyn: Truende ambulansekonkurs bekymrer ambulansearbeiderne

Powered by Labrador CMS