Ambulanse

Hjelper sykebilene

Publisert Sist oppdatert

Syketransportbilene gjør at ambulansene kan fokusere på oppdrag som virkelig haster. Nå utvides ordningen fra tre til fem biler ved Prehospital klinikk Oslo universitetssykehus, melder Dagsavisen.

– Syketransportbilene er en ordentlig suksess, sier Anders Halden, stabsleder på Ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus.
– Vi regner med at disse bilene tar omtrent 20 prosent av «Kode Grønn»-oppdragene (oppdrag som ikke haster, red.anm.) som de ordinære, gule ambulansen ellers ville brukt mye ressurser på, fortsetter han.
Fra og med september skal syketransport-ordningen ut-vides fra tre til fem enheter ved Oslo Universitetssykehus.
I 2016 hadde de vanlige ambulansebilene 154.669 oppdrag, hvorav 34.816 av dem var såkalt «Kode Grønn». Av disse tok pasienttransportbilene 6.663 av oppdragene, fordelt på tre biler.

– Knappe ressurser

Når beredskapen økes med to biler forventes det en økning i kapasteten på 66 prosent.
– Det vi ser er at disse bilene frigir akuttambulansene fra mange transportoppdrag, sier Egil Johannessen.
Han er avdelingsleder for Pasientreiser ved Oslo Universitetssykehus og ansvarlig for syketransportenhetene.
Les mer om saken hos Dagsavisen

Powered by Labrador CMS