Ambulanse

Helse Bergen styrker beredskapen til ambulansetjenesten

Publisert Sist oppdatert

Direktøren stiger ut av utrykningsbilen som nå har parkert på stasjonen i Godvik. Stasjonen er nylig bevilget en ekstra ambulansebil til tjenesten, og Helse Bergen sin direktør ønsker å se betydningen med egne øyne, skriver The World News.

Sammen med paramedic Bjørge Agdestein og skolesjef Pål-Christian Nesfossen har Hansen vært med på prøveutrykning i Bergen og omegn.

– Nå vet jeg virkelig at jeg kan sove godt om natten, for vi har noen utrolig kompetente folk i ambulansetjenesten, sier en smilende direktør Hansen.

Nettopp kompetansen var det som skulle kontrolleres for paramedic Bjørge Agdestein.

– Vi er opptatt av å ha et høyt nivå på sjåførene av ambulansene. Derfor skal kjøreferdigheter kontrolleres årlig, mens de aller flinkeste tar testen annethvert år, forteller Nesfossen.

Skolesjef Nesfossen har en stilling få andre kan skilte med i Norge.

– Helse Bergen er et av noen få helseforetak i landet som har egen kjøreskole for utrykningspersonell og som aktivt vedlikeholder kompetansen ved å teste sjåførene jevning, forteller skolesjefen.

– Får det noen konsekvenser om man ikke består testene?

– Ja, da blir man pålagt flere kjøretimer til man kommer opp på det nivået vi forventer, fastslår Nesfossen.

– Noen kan bli flinkere

Dersom man trodde de ordinære kjørelærerne pekte mye på betydningen av lys og tegnbruk, er Nesfossen i en annen klasse.

– Signaler, lys og tegnbruk terper vi ekstremt mye på. Det er ekstremt viktig at vi ambulansearbeidere er tydelige i trafikken, slik at vi får klar veibane under utrykning og unngår eventuelle trafikkulykker.

At blålys og fjernlys anvendes mer enn sirene, er en klar grunn til.

– Vi forsøker å unngå at sirene brukes for ofte, særlig på nattetid slik at vi ikke vekker folk, men også for at sirenen skal bevare sin betydning. At folk forstår at da er det virkelig alvor. Bruker man det for ofte, kan publikum bli til det og vil trolig ikke respondere like godt, forklarer avdelingssjef for Akuttmedisinsk avdeling, Øyvind Østerås.

– Er trafikanter flinke til å vike for ambulanse i utrykning?

– Vi opplever at ambulansetjenesten har stor respekt blant det norske folket. De fleste er flinke til å vike for oss under utrykning når de får øye på oss, men noen kunne nok blitt flinkere til å sjekke speilet litt oftere, sier Nesfossen.

Stort sett innafor responstidsanbefalingene

Helse Bergen, med sine 24 kommuner, har 60.000 ambulanseoppdrag i året, mens Bergen kommune alene har rundt 9000 akuttoppdrag (utrykninger med blålys og eventuelt sirene) årlig.

Ambulansetjenesten arbeider hardt for at responstiden, tiden det tar fra man ringer AMK (113) til ambulansen er fremme på stedet, skal være så kort som mulig.

– Dessverre er det slik at vi må prioritere i travle tider, noe som medfører at enkelte må vente på ambulanse. Vi har sett at vi i litt for mange tilfeller ikke når frem tidsnok når det er travelt, og har derfor behov for å styrke ambulansetjenesten med flere ambulanser for å nå målene om responstid, forteller Østerås og utdyper:

– Vi har en median responstid på 10 minutter på akutte oppdrag i Bergen kommune. Det vi måles på er 90-persentilen, som beskriver den tiden der vi er fremme i 90 prosent av tilfellene. For tettbygde strøk er myndighetenes veiledende responstid «mindre enn 12 minutter for mer enn 90 prosent av oppdragene». For Bergen kommune er denne tiden 16,5 minutter.

Bergen sentrum har en tilfredsstillende responstid, forteller Østerås.

– For akuttoppdrag til adresser i bydel sentrum oppnår vi veiledende responstidene til myndighetene. Vi har median responstid på 7,2 minutter og 90-persentilen er 11.4 minutter. I 91 % av tilfellene når vi frem innen 12 minutter.

– Hvorfor kommer den nye i Godvik?

– For Loddefjord-området er responstiden på 17 minutter for 90% av oppdragene, det er fem minutter for mye. Stasjonen i Godvik ble derfor et godt valg, da det er nærme Loddefjord samtidig som Godvik er et knutepunkt slik at man lett kan nå til både sentrum og andre bydeler som Fana og Ytrebygda.

Forventer økt behov

– Per i dag har Helse Bergen 30 ambulanser, vil det bli behov for flere fremover?

– Vi har også et godt samarbeid med Røde Kors som har egne ambulanser, opplyser Østerås og legger til:

– Det ventes som kjent økt befolkningsvekst og en større andel eldre blant befolkningen, som er de som bruker helsetjenesten mest. Derfor må både ambulansetjenesten og helsetjenesten styrkes ytterligere med tiden, som er nedfelt i prehospital plan for Helse Bergen.

– Hvor mye koster en utrykning for Helse Bergen?

– Det er på rundt 3700 kroner, opplyser Østerås.

Les mer om saken hos The World News

Powered by Labrador CMS