Ambulanse

Frykter at profesjonskamp rammer ambulansetjenesten

Publisert Sist oppdatert

Ambulansearbeider Marius Bjørndalen er skeptisk til en underskriftskampanje om helsetjenester utenfor sykehus i Sykehuset Østfold: Hvem står bak, hva vil de oppnå?

Det sirkulerer for tiden i sosiale medier en underskriftskampanje fra nettsiden minsak.no med tittelen «Redusert tilbud om helsetjenester utenfor sykehus i Østfold».

Jeg syns det er flott med initiativ for en økt satsning på helsetjenester utenfor sykehus, men jeg føler at innholdet er noe unyansert og jo mer jeg leser desto usikrere ble jeg på hva jeg egentlig eventuelt skriver under på. I innledningen skapes et inntrykk av ønske om et løft for prehospital tjenester i Sykehuset Østfold på generelt grunnlag, men etterhvert som jeg leser, får jeg en følelse av at dette i større grad dreier seg om en omkamp mot nedleggelse av akuttbilen til utkjøring av anestesisykepleier.

Det kommer heller ikke tydelig frem hvem som står bak underskriftskampanjen, den er lagt ut av en privatperson, men det brukes konsekvent flertall i teksten. Kampanjen er også delt på Facebook siden til Sykepleierforbundet i Østfold og delt på epost blant deres medlemmer i Sykehuset Østfold.

Men det er når jeg kommer til siste avsnitt i teksten som er lagt ut jeg virkelig setter kaffen i vrangstrupen og lurer på hva de egentlig ønsker at jeg skal skrive under på.

Sitat fra kampanjesiden: Vi ønsker at politikerne engasjerer seg i den nedadgående tendensen i prehospital tjeneste, og setter trykk på at kvaliteten skal holdes best mulig - ikke bare «god nok»! Sitat slutt.

Jeg mener at noen viktige momenter og refleksjoner her er utelatt og at dette utsagnet er unødvendig negativt og på feil grunnlag kan skape bekymring hos befolkningen i Østfold!

Sykehuset har siden 2005 kjøpt studiet «Paramedic - videreutdanning (60 studiepoeng)» av Høgskolen i Østfold og cirka 80-90 ansatte i ambulansetjenesten Østfold har gjennomført denne utdanningen til nå. I år er kullet rekordstort og det er 26 av studentene som har sitt daglige virke i ambulansetjenesten til Sykehuset Østfold.

Dette er en utdanning som krever at man innehar autorisasjon som ambulansearbeider og at man har jobbet to år etter autorisasjon før man tas opp til studiet. Videre er det første kullet med studenter ved bachelorstudiet i «Prehospitalt arbeid - Paramedic» ferdig utdannet ved OsloMet og flere høyskoler og universiteter har nå startet tilsvarende studier.

Meg bekjent jobbes det også med oppstart av en slik bachelorutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Det skal også nevnes at mange ansatte i ambulansetjenesten har tatt utdanning som sykepleiere og spesialsykepleiere i tillegg til fagutdanningen som ambulansearbeider. Bare på 2017/2018-sykepleierkullet på høyskolen her i Østfold er det fem-seks som jobber i ambulansetjenesten. Det er nå også opprettet Europas første Masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved Universitet i Stavanger, her er en fra ambulansetjenesten i Østfold student på første kullet.

Vi som jobber i ambulansetjenesten er også en av få profesjoner i sykehuset som årlig testes og re-sertifiseres innen medisinske og operative prosedyrer, en ordning som senest i år er videreutviklet og optimalisert. Anestesisykepleiere i vaktordning rykker også ut sammen med ordinær bilambulanse ved behov.

Østfold er også så heldige at vi har «Slagbil Prosjektet» til Stifelsen Norsk Luftambulanse lokalisert her i fylket, denne bilen er når den er i tjeneste bemannet med anestesilege, paramedic og ambulansearbeider med sykepleier utdanning. I tillegg til selve bilen er flere på ordinære ambulanser utdannet til å ta blodprøver utenfor sykehus som et ledd i forskningen på om det kan finnes markører i blodet som kan påvise hjerneslag.

Videre må det nevnes at beredskapen ved luftambulansebasen på Lørenskog økes igjen fra sommeren 2018, en tjeneste som så absolutt bidrar til at Østfold sin befolkning får profesjonell hjelp ved akutt sykdom og alvorlige ulykker. I tillegg har vi redningshelikopter på Rygge bemannet med blant annet lege og redningsmann. Disse har også mulighet til å rykke ut med egen legebil. Ambulansetjenesten har også rekruttert og utdannet egne operative ledere som en del av satsningen på ledelse av større hendelser og det pågår flere spennende prosjekter og utredninger i prehospital avdeling.

Basert på overnevnte vil jeg hevde det er en sannhet med store modifikasjoner at det er en nedadgående tendens i prehospital tjenester og at «godt nok» er det som er gjeldene standard. Min mening er at de prehospitale tjenester er i en rasende utvikling og at den faglige utviklingen og kompetansen aldri har vært høyere, men vi kan selvfølgelig alltid ønske oss flere ambulanser og bedre beredskap.

Så mitt budskap er at jeg så gjerne støtter et initiativ for å be politikerne om penger til å øke med en eller flere akuttbiler og/eller ambulanser. Så kan en utredning rundt bemanning og innhold eventuelt komme som en del av prosjektet. Men la oss nå ikke falle for fristelsen å gjøre dette til en profesjonskamp med innbyggernes trygghetsfølelse som spillebrikke.

Les hele innlegget hos Fredrikstad Blad

Powered by Labrador CMS