Ambulanse

Foreslår å «frata» Finnmark ambulansefly

Publisert Sist oppdatert

Hvis helseforetaksdirektørene får gjennomslag, erstattes ett av ambulanseflyene i Finnmark med et jefly i Tromsø – og jetflyet kan ikke lande ved Finnmarks kortbaneflyplasser, melder NRK Finnmark.

I Finnmark er det i dag tre ambulansefly i beredskap, hvorav to er stasjonert i Alta.
Nå innstiller Helse Nord og direktørene for landets helseforetak på å erstatte ett av de to ambulanseflyene i Alta, med et jetfly som stasjoneres i Tromsø.
Dette kom fram under direktørmøtet mellom landets helseforetak nylig.
Det vil i så tilfelle medføre at det blir to fly igjen i Finnmark; ett i Alta og ett i Kirkenes.
Dette skaper stor bekymring i Finnmark. Mange er redd for at dette kan føre til en dårligere helseberedskap i fylket.
Blant annet har kommunestyret i Alta nylig vedtatt å ikke akseptere ambulanseflykutt i Finnmark.

Kritiske leger

Kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik, Jan Eggesvik, har uttalt at en slik endring i ambulanseflystrukturen vil bryte med det nasjonale prinsippet om likeverdige helsetjenester.
Ei heller kommunelege i Alta, Kenneth Johansen, støtter innstillingen fra helseforetaksdirektørene. Han vil beholde dagens flystruktur.
Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS