Ambulanse

Feil på feil i Bladet Vesterålens lederartikkel

Publisert Sist oppdatert

Lederartikkelen i Bladet Vesterålen den 12. januar konkluderer med at administrasjonen i Nordlandssykehuset har vist «en rystende kombinasjon av inkompetanse og arroganse» i ambulansesaken, skriver kommunikasjonssjef Randi Angelsen fra Nordlandssykehuset i et leserbrev.
Det stilles spørsmål om foretaket er «kompetent til å legge frem en ordentlig sak».
Styreflertallet, påstår lederen, har ikke «i nødvendig grad opptrådt som et selvstendig, ansvarlig styre».
Dersom redaktøren i Bladet Vesterålen mener at uenighet i sak legitimerer slike stygge karakteristikker, ja da legger avisen opp til en svært usaklig og udemokratisk debatt.

Ønsker debatt velkommen

Nordlandssykehuset tåler at andre samfunnsaktører er uenig i sak. Vi ønsker opplyste og saklige debatter velkommen og deltar gjerne. Derfor inviterte vi til informasjonsmøter da planen ble lagt frem, åpnet for høringsuttalelser og vi har stilt opp for media når de har henvendt seg.
Når Bladet Vesterålen i sin leder fremstiller saken på en slik feilaktig måte, finner vi det naturlig å kommentere de påstandene som fremkommer.

Ikke feil i beregningene

«Det er nå innrømmet fra administrasjonen i foretaket at styret fikk feil faktagrunnlag da det vedtok planen.»
Dette er ikke riktig. Beregningene i planen er basert på et sett med forutsetninger og dette er beskrevet i selve planen. De analyser som ble fremlagt styret var korrekte ut ifra de forutsetninger som var lagt til grunn. Dersom disse forutsetningene endres, vil også beregningene gi et annet resultat.
«Det har en rekke ganger vært påpekt feil i dokumentasjon og tall, både i kjøreavstander og samtidighetskonflikter»
De avstander som er referert i planen er ikke feil. De viser avstand fra en stasjon til nærmeste kommunegrense. Disse avstandene er kun tatt med som en beskrivelse av stasjonsplassering i de ulike kommuner og er ikke grunnlag for en eneste beregning. Hverken i analyse av samtidighet eller responstid. Dette ble det redegjort for i informasjonsmøtet på Sortland, hvor Bladet Vesterålen var til stede.
Ingen samtidighetskonflikter «Bare de siste ukene har det vært flere samtidighetskonflikter, der Sortland har vært uten ambulanse».
Dette er ikke riktig. Det har ikke vært en eneste samtidighetskonflikt de siste ukene i Sortland. At Sortlands to ambulanser har oppdrag samtidig er ikke en samtidighetskonflikt, men helt normal drift. Slikt oppstår daglig for eksempel i Bodø kommune. En samtidighetskonflikt oppstår først dersom alle tilgjengelige ressurser er i oppdrag og en ny tidskritisk hendelse oppstår som det ikke er mulig å håndtere innen rimelig tid. Slike situasjoner har vi ikke hatt i Sortland, ei heller i Vesterålen.
«For det første skulle man aldri lagt fram et grunnlagsmateriale så alvorlig beheftet med feil».

Styret skal vurdere ny behandling

Det er ikke riktig at det er besluttet at styret skal behandle ambulanseplanen på nytt.
Les hele leserinnlegget hos Bladet Vesterålen

Powered by Labrador CMS