Ambulanse

Ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten

Publisert Sist oppdatert

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig/ideell drift. Bakgrunnen er utfordringene man så ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten og hvordan dette påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.

- Luftambulansen er viktig for befolkningens trygghet, og ekspertgruppens utredning er sentral for å få et godt grunnlag for å vurdere framtidig organisering av tjenesten. Det er viktig at ekspertgruppen involverer alle relevante aktører i arbeidet, sier helseminister Bent Høie.

I mandatet for ekspertgruppen står det at de skal gjennomgå erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten, samt at de skal beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene.
Ekspertgruppen skal levere en rapport innen utgangen av 2020.

Ekspertgruppen består av følgende medlemmer:

  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck, Seksjonsleder (Helse Nord RHF).
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset i Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF).
  • Andreas Hansen (Oslo universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)

Les hele nyhetsmeldingen hos Statsministerens kontor

Powered by Labrador CMS