Ambulanse

Dette dataspillet skal gjøre ambulansearbeiderne flinkere i jobben sin

Publisert Sist oppdatert

– Spillteknologi er nytt for oss, vi ønsker å teste ut hvordan det fungerer, forteller prosjektleder Hege Topstad fra Prehospital ved Sykehuset i Vestfold til Tønsbergs Blad.
Les også fra NRK: Dataspill skal gjøre nødetatene bedre

Spillet skal brukes som kompetanseheving for de ansatte, hvor de blir testet og målt på feltene sikkerhet, prosedyrer og kommunikasjon.

– Vi har jobbet med prosjektet siden 2014, og nå er vi i gang med å teste ut et 3D gamification spill som et av flere kompetansehevende tiltak. Vi ønsker å se hvor mye læringsutbytte de har av et slikt spill, sier Topstad.

Fem pasientcaser

I spillet har de laget fem pasientscenarioer som alle har store dialog- og hendelsestrær. Det betyr at det finnes mange valg å ta, alle fører med seg en reaksjon fra pasienten og dertil poengsum.

– Det har vært vanskelig å finne fasit i mange av situasjonene, men fagfolk innen psykiatrien har deltatt med utformingen av innholdet. Nå er vi i utprøvingsfasen, forteller Topstad.

Før hvert scenario må spilleren svare på spørsmål om prosedyrer, sikkerhet og kommunikasjon.

– Vi ser at mange først synes det er gøy å teste ut hvor feil det kan gå ved å gjøre alt galt. Men det er mye god læring i det, og etter hvert prøver de å ta de korrekte valgene, uttaler hun.

Bedre samhandling mellom nødetatene

Spillet er et samarbeidsprosjekt mellom SiV og Sykehuset Telemark, og er laget av Attensi på oppdrag fra disse. Tanken er å gjøre spillet tilgjengelig også for politi og brannvesen.

– Ambulansearbeidere er i mange situasjoner styrt av prosedyrer, mens det krever en del improvisering i oppdrag med psykisk syke. Derfor laget vi et spill for å øke kompetansen blant ansatte og samhandlingen mellom nødetatene, sier Topstad.

– Vi gjør mye riktig i dag også, men bedre samhandling og kompetanse vil føre til bedre behandling for pasientene, fortsetter hun.

Psykiatrioppdrag er kun to til tre prosent av ambulansetjenestens oppdrag, og derfor har det vært viktig å tenke overføringseffekt til andre typer oppdrag også når vi har jobbet i prosjektet. Samhandling, sikkerhet og etisk refleksjon er viktig i alle typer oppdrag.

– Vi har brukt prosjektet bevisst for å dra med oss kunnskap til flere typer oppdrag, sier Topstad.

Løsningsorienterte ansatte

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst og tiltakene skal etter planen deles innenfor hele regionen.

– Det har vært stort fokus på kompetanseheving. I tillegg til spillet har vi utarbeidet teoretisk opplæring i seks moduler som er gjort tilgjengelig for alle nødetater og legevakter i hele landet via NAKOS-portalen, forteller prosjektlederen.

Les mer om saken hos Tønsbergs Blad

Powered by Labrador CMS