Ambulanse

Danmark bruker 2,5 milliarder i året på prehospitale tjenester

Publisert Sist oppdatert

2.471.026.000 kr. Så mange penger bruker de fem regionene årlig på den prehospitale beredskapen i Danmark, ifølge BeredskabsInfo.
Les også: Nå er det 556 paramedicinere i Danmark
Det er Danske Regioner som har lagd en oversikt over de enkelte regioners utgifter til det prehospitale tjenestene. Oversikten er laget på bakgrunn av regionenes samlede utgifter til prehospitale funksjoner i 2016, slik de er innrapportert av regionene.
Det vil si utgifter til ambulanser, akuttbiler, akuttlegebiler, helikoptre, diverse frivillige ordninger samt liggende pasienttransport og regionenes AMK-vaktsentraler med videre.
Utgiftsposten er størst i Region Midtjylland som bruger 596 millioner kroner i året, mens Region Nordjylland kun bruger 319. Ifølge Danske Regioner er det store variasjoner i regionenes politiske prioritering av det prehospitale området, og konkurransesituasjonen er forskjellig fra region til region.
Om forskjellen mellom de forskjellige regioners omkostninger forklarer Danske Regioner:
«Det er variasjon i omkostningerne ved å drive den prehospitale beredskapen. Omkostningene avhenger først og fremt av regionenes befolkningstetthet og geografi. Jo lavere befolkningstetthet, desto flere enheter er det bruk for til å sikre hurtig respons, da utnyttelsesgraden av beredskapen blir mindre, hvis folk bor spredt ut på et større område.»
Danske Regioner understreker at tallene ikke er direkte sammenligbare, da det er ulikt mellom regionene om administrasjonsutgifter i form av blant annet bygningsdrift og HR inngår. Det skyldes at de prehospitale tjenestene er organisert forskjellig i regionene. Derfor er det ikke mulig å skille ut helt sammenlignbare tall.
Med disse forbeholdene ser regionenes utgifter til prehospital tjeneste slik ut:

  • Region Hovedstaden: 565.938.000 kr.
  • Region Sjælland: 449.569.000 kr.
  • Region Syddanmark: 539.822.000 kr.
  • Region Midtjylland: 596.497.000 kr.
  • Region Nordjylland: 319.200.000 kr.

Les mer om saken hos BeredskabsInfo

Powered by Labrador CMS