Ambulanse

Busser har hindret ambulanser i å komme fram ti ganger den siste måneden

Publisert Sist oppdatert

Ambulansene blir stående fast på bussholdeplasser i Trondheim fordi de ikke klarer å passere bussene, skriver Adressa (krever innlogging).

De tre metrobusslinjene i Trondheim har over 20 stoppesteder med stans i kjørefeltet og ikke en busslomme, som gjør at trafikken bak må vente til bussen kjører videre.
Noen steder er det også bygget midtdeler for å hindre fotgjengere i å krysse veibanen utenom fotgjengerfeltene.
– I de tilfellene hvor minuttene teller, som ved hjertestans, pusteproblemer eller store blødninger, er det å komme hurtig fram forambulansen helt avgjørende. Å bli stående fast i trafikken gjør at verdifull tid går tapt. Etter min oppfatning er det bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig hendelse som truer liv og helse. I verste fall kan det føre til at vi kommer for sent for å berge liv, sier seksjonsleder Monika Grønland Ztony ved Ambulansetjenesten Trondheim, St. Olavs Hospital-Klinikk for akutt og mottaksmedisin.

– Full stans i trafikken ved metrobussholdeplassen

Det er onsdag 4. september. Klokken har akkurat passert 13 da en ambulanse på akuttoppdrag med blålys og sirene får en uventet stopp i Jonsvannvegen ved Moholt studentby.
– Det er full stans i trafikken. Et stykke lenger fram ser jeg årsaken. En metrobuss på vei mot sentrum har stoppet på holdeplassen for å slippe av og ta på passasjerer. Fordi det bare er ett kjørefelt, er det ikke mulig for bilene bak å kjøre forbi, forteller ambulansearbeideren til Adresseavisen. Av personvernhensyn ønsker han ikke å stå fram med navn.
- Det som er vanlig i slike situasjoner, er at bilene foran viker til side når de hører sirenen og ser blålysene. I dette tilfellet var det helt umulig fordi bilene var «låst inne» med en refuge på venstre side og en høy kantstein på holdeplassen på høyre side, forteller ambulansearbeideren.

Måtte slå av sirenen og blålyset

Det som deretter skjedde var han ikke forberedt på.
- I løpet av sekunder ser jeg at flere av bilførerne, fordi de hører sirenen, får panikk og prøver å kjøre bilen opp på kantsteinen. De er så høye at det opplagt er fare for å skade bilen. Da jeg ser hva som skjer, slår jeg av sirenen og blålysene umiddelbart, forteller han.
Ambulansen må stå i køen inntil metrobussen har kjørt videre forbi refugen og det er mulig for bilene å vike.

Ukentlige tilfeller siden august

Episoden 4. september er ikke et engangstilfelle. De siste ukene har det vært en rekke tilfeller hvor ambulanser på akuttoppdrag har blitt låst inne i køer ved holdeplasser for metrobussen.
En undersøkelse som ledelsen i Ambulansetjenesten i Trondheim har gjort blant sine 70 ansatte, viser at det i august og september har vært ukentlige tilfeller hvor ambulanse under utrykning har blitt hindret i å komme forbi kø ved en metrobussholdeplass.
– 10 av 70 ansatte har fortalt om uønskede hendelser. Enkelte har opplevd flere episoder på ulike steder, forteller seksjonsleder Monika Grønland Ztony.

Fylkeskommunen innkaller til hastemøte

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, sier at han «tar opplysningene fra ambulansetjenesten i Trondheim på største alvor».
- At ambulansene havner i slike situasjoner var helt ukjent for oss. Jeg kommer til å innkalle partene som er involvert til et møte så hurtig som overhode mulig. Vi skal lytte til det de har å fortelle og se hva vi kan foreta oss. At en så viktig tjeneste for samfunnet blir rammet på denne måten er veldig alvorlig, sier Solem.
Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS