Ambulanse

Beredskapspunkter avvikles i Oslo og Akershus

Publisert Sist oppdatert

Beredskapspunkter i form av ambulanser som venter på oppdrag på bensinstasjoner, ble innført i Oslo universitetssykehus for et par år siden. Nå stanses ordningen.

Tidligere: Beredskapspunkt-revolusjonen - en vellykket ordning?
Beredskapspunkt 1 (BP 1), som det kalles, har vært et diskusjonstema og en del av oppfølgingen i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten. Foreløpig er det kun Oslo universitetssykehus som har en ordning med beredskapspunkter, hvor ambulanser kjører ut fra stasjonen og står på strategiske steder for å vente på oppdrag.
Arbeidstilsynet hadde et nasjonalt tilsyn i ambulansetjenesten i fjor.
– Saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget den 25. september. Arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten kom her til enighet at BP 1 skal avvikles, skriver OUS Prehospital klinikk i et nyhetsbrev.
BP1 skal erstattes av beredskapspunkt 2 (BP 2) hvor man har nødvendige fasiliteter som hvilerom, toalett og strøm til ambulansen.
– Endringen skal gjennomføres så raskt som det er praktisk mulig.
Klinikk og avdeling har meldt inn det økonomiske behovet for sykehusledelsen. I påvente av svar har klinikkleder gitt tilsagn på å etablere to modulløsninger umiddelbart. Disse vil plasseres på Grorud og Skedsmokorset.
– Siden det i denne omgang ikke er økonomiske midler til å gjøre endringen på Vinterbro må dette beredskapspunktet avvikles inntil videre.
Dette innebærer at Grorud og Skedsmokorset videreføres slik som i dag frem til modulløsningene er på plass.
– Det vil fortsatt være behov for nødvendig beredskapsforflytning, når dette inntreffer vil dette i hovedsak skje gjennom forflytning av biler fra en stasjon til en annen.
Ambulansetjenesten vil i samarbeid med AMK revidere prosedyren for beredskapspunkt i løpet av denne uken.

Powered by Labrador CMS