Ambulanse

Ambulansetjenesten i Østfold slår alarm: – Økende problem med vold og at folk filmer og tar bilder

Publisert Sist oppdatert

Tre av fire ambulansearbeidere i Østfold opplever vold og trusler på jobb. Samtidig forteller de at det er et økende problem at folk filmer og tar bilder på ulykkesstedet, skriver Fredrikstad Blad (krever innlogging).

Tidligere: Vold og trusler øker - samarbeider tverrfaglig for å forebygge
Les også: Over 200 00 opplever vold og trusler på jobb
Mer: Canadisk undersøkelse om vold og trusler i ambulansetjenesten

Marius Bjørndalen er ambulansearbeider og tillitsvalgt for ambulansetjenesten ved Sykehuset i Østfold. Han forteller at fylkets ambulansearbeidere stadig oftere opplever vold og trusler. I fjor ble det gjennomført en intern undersøkelse som viste at 76 prosent av de spurte har blitt utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene.

Rundt 160 ambulansearbeidere deltok i undersøkelsen, det vil si omtrent halvparten av de ansatte i Østfold. 10 prosent svarte at de hver måned også opplever å være redde når de er på oppdrag.

Bekymret for politireform

– Vi ser at politiet opplever det samme. Det handler om manglende respekt for nødetatene. Utviklingen er bekymringsverdig – spesielt siden vi vet at underrapporteringen er stor, sier Bjørndalen som tror problemer innen rus og psykiatri er noe av forklaringen.

Ifølge han opplever mange av de ansatte inne på sykehuset de samme problemene.

– Spesielt de ansatte innen psykisk helsevern. Der er det en markant økning av vold og trusler i arbeidshverdagen, forteller han.

Samtidig som vold er et økende problem, hevder Bjørndalen at beredskapen hos politiet er blitt dårligere.

– Av og til må vi vente lenge på politibistand. Det gjør at utryggheten til tider kan oppleves enda større for ambulansepersonellet. Vi tillitsvalgte er bekymret for konsekvensene politireformen har for tryggheten i arbeidshverdagen til de ansatte i ambulansetjenesten, sier han.

Bjørndalen vil ikke gå inn i konkrete saker, men nevner at det har vært en økning også i anmeldt vold og trusler mot ambulansearbeidere den siste tiden.

– Senest forrige uke var personell inne og vitnet i en sak, forteller han.

Filmer og tar bilder

Marius Bjørndalen forteller om et annet problem som også ble rapportert i undersøkelsen. Stadig oftere opplever ambulansearbeiderne forstyrrelser og ubehag knyttet til at pasienter, pårørende og tilskuere filmer og tar bilder når ambulansepersonellet utfører oppdrag og behandler pasienter.

– Det finnes flere eksempler på at folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe til. Vi opplever også at de står i veien, og gjør det vanskelig for oss å jobbe i fred, sier Bjørndalen.

Han tror ny teknologi og sosiale medier som Snapchat har gjort folk mer opptatt av oppmerksomhet.

– Respekten for personvernet er i ferd med å viskes ut, mener han.

Har startet nye kurs

Som følge av økningen i vold og trusler er det nå blitt satt ned en arbeidsgruppe sammensatt av personell fra administrasjon, vernetjenesten, tillitsvalgte og ambulansearbeidere. Disse har fått i oppgave å komme med forslag til tiltak for forebygging og håndtering av vold og trusler.

Sykehuset Østfold har nå utviklet et eget kursopplegg for ambulansearbeidere, hvor man lærer å håndtere situasjoner med utagerende og truende pasienter.

Les mer om saken hos Fredrikstad Blad (krever innlogging)
Ambulanseforum nr. 5 2016 har vold og trusler i ambulansetjenesten som tema - hvordan unngå vold og trusler

Powered by Labrador CMS