Ambulanse

Ambulansesykepleier avsto fra å gi HLR til bevisstløs person

Publisert Sist oppdatert

En ambulansesykepleier som blant annet avsto fra å gi HLR til en bevisstløs person risikerer nå prøvetid. Hun anses ikke for å være kompetent og har begått flere feil, ifølge den svenske kontrollmyndigheten Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), ifølge Sala Allehanda.

Cirka hver tiende gang ambulansen rykker ut, så får ikke pasienten bli med i ambulansen i Sverige, men henvises i stedet til egenpleie, legevakt eller å ta seg til akutten på egenhånd.

Da Region Västmanland gransket hvordan denne ambulansesykepleieren i Västmansland henviste pasientene, viste det seg at hun gjorde det betydelig oftere enn gjennomsnittet.

De gangene hun ble kalt ut i 2014 og 2015 skjedde det i 57 prosent av tilfellene. Mange ganger var det feilaktige avgjørelser. Arbeidsgiveren meldte henne til Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) som foreslo at Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd (HSAN) kunne gi henne en treårig prøvetid.

Et eksempel på da hun agerte feil var da hun avsto fra hjerte-lungeredning på en svært kreftsyk pasient som var bevisstløs. Foranledningen var at pasienten tidligere hadde sagt at han ikke orket mer behandling.

Ifølge IVO hadde ikke sykepleieren rett til å ta en beslutning om å la pasienten dø. IVO ramser opp en rekke andre eksempler i utredningen. En av pasientene som ble nektet ambulansetransport hadde brystsmerter og hadde besvimt dagen før. En annen hadde tatt en potensiell dødelig dose paracetamol sammen med alkohol. I begge tilfeller vurderte sykepleieren at pasientene ikke hadde påvirket allmenntilstand, og at de kunne ta seg til akuttmottaket i syketransport i stedet for i ambulanse.

IVO anser at sykepleieren viser mangel på kompetanse.

Saken overlates nå til HSAN, som er en domstol-lignende myndighet som prøver skikkethets-spørsmål for helsepersonell. Om HSAN beslutter at hun får prøvetid, slik IVO ber om, innebærer det at sykepleieren får beholde autorisasjonen, men kommer under særskilt tilsyn. Om hun gjør ytterligere feil i prøvetiden kan autorisasjonen tilbakekalles.

Les hele saken hos Sala Allehanda

Powered by Labrador CMS