Ambulanse

Ambulanseflykrisa: Åtte uønskede hendelser

Publisert Sist oppdatert

Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge. Foto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA
En rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) avslører kaoset som har oppstått som følge av ambulanseflykrisa i Nord-Norge, skriver Dagbladet.

Lørdag opplyste Babcock at de hadde satt fem av sine fly på bakken grunnet tekniske uregelmessigheter. Dette medførte nesten en halvering av ambulanseflytjenesten i Nord-Norge, skriver Dagbladet.
Nå kan Dagbladet presentere innholdet i en rapport fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), hvor det er registrert åtte uønskede hendelser det siste døgnet, som følge av mangel på ambulansefly.
Rapporten ble skrevet klokka 17.33 søndag ettermiddag.
Siste: Fem av de nye ambulanseflyene tas ut av tjeneste
Les også: Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Les også: Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Tidligere: Avvik blir ikke sendt før det er åpenbar fare for liv og helse.
Pressemelding i forrige uke: Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Mer: Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Store problemer

I flere av tilfellene skriver UNN at det er uavklart hvorvidt forsinkelsene har medført medisinske konsekvenser.
I sju av tilfellene beskrives det at pasienten hadde behov for «øyeblikkelig behandling» ved sykehuset i Tromsø. Likevel har pasienter blitt levert mange timer seinere.
Én pasient med en «alvorlig medisinsk tilstand» ble levert til sykehuset i Tromsø over ett døgn etter den opprinnelige meldingen om at vedkommende trengte «øyeblikkelig behandling» ved sykehuset i Tromsø.

9 timer og 51 minutter: Melding 04.18. Levert 14.09

En pasient ved et lokalsykehus i Nordland trengte øyeblikkelig behandling på sykehuset i Tromsø. Tilstanden ble betegnet som «alvorlig, akutt traume med forverring».
Ambulansefly var ikke tilgjengelig ved sykehuset, og det ble dermed rekvirert et ambulansefly med flylege fra Kirkenes. UNN beskriver at pasientens kliniske tilstand ble forverret.
9 timer og 51 minutter etter meldingen ble pasienten levert på sykehuset i Tromsø.
«Forsinket håndtering sammenliknet med normaldrift på hendelse, som utvikler seg til å bli tidskritisk», skriver UNN.
De skriver også at det er uavklart hvorvidt forsinkelsen har medført medisinsk konsekvens, samt at beredskapen i Finnmark ble eksponert.
Les mer om de uønskede hendelsene i Dagbladet.

Powered by Labrador CMS