Ambulanse

Å kutte akuttbilen i Østfold kan bli livsfarlig

Publisert Sist oppdatert

Helsepartiet Østfold ønsker en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen. – Det er flere som er bekymret, skriver Hans Omberg i et leserbrev i Fredrikstad Blad.
Les også: Frykter at profesjonskamp rammer ambulansetjenesten

Akuttbil fra Sykehuset Østfold var et godt tilbud for å øke sikkerhet og beredskap for pasienter i Østfold. Styret ved sykehuset vedtok i desember 2016 å nedlegge tilbudet – for å spare 3,5 millioner kroner.

Styret hevder at vedtaket ikke vil få noen konsekvenser for pasientene, men det er i beste fall en definisjonsfeil. For oss pasienter er det klart at dette er besluttet uten at styret har hørt verken pasientene, våre representanter eller fagmiljøene. Dette er et vedtak som kun har økonomi som intensjon, nærmere bestemt besparelser på 3,5 millioner – på befolkningens bekostning.

Faktum er at to arbeidsgrupper var tydelig imot nedleggelsen. De ble ikke hørt. Lederen i LHSs fylkeslag i Østfold, Håkon Stubberud, er også svært bekymret for at akuttbilen nå er borte.

– Det er klart at det å legge ned en så viktig tjeneste vil ha alvorlige følger, og vi kan ikke se bort ifra at menneskeliv er nødt til å gå tapt.

Det er flere enn han som er meget bekymret. Derfor ønsker Helsepartiet Østfold en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen.

Akuttbilen rykker ut med anestesisykepleier ut fra en vurdering av pasientens medisinske behov. Akuttbilen er en personbil, og tar i utgangspunktet ikke med pasienter. Det spesielle er at anestesisykepleier følger bilen og kan forberede pasienten for mottak på sykehuset – såkalt prehospital behandling. Da akuttbilen var i virke var den ofte den første til pasienten.

Sparestyret ved sykehuset sier de har vurdert mange forslag og at dette var det minst risikofylte. «Men det betyr ikke at vi tar bort tilbudet om anestesitjeneste» påstår de. Anestesisykepleier skal fortsatt ut til aktuelle steder, men nå med ordinær ambulanse og ikke den raske akuttbilen. Dette blir altså mer krevende utrykninger.

Helsepartiet vil understreke at vår ordinære ambulansetjeneste er god, selv etter at sentralen ble lokalisert Oslo. Ambulansearbeiderne våre er blant Norges mest kompetente. Men akuttbilen hadde lavere terskel for å rykke ut, og når denne fjernes forsvinner også mange pasienters trygghet.

Fra 2015 til desember 2016 reiste anestesisykepleier ut i gjennomsnitt 97 ganger pr. måned. Fra og med januar til april 2017 har dette sunket til ca. 44 turer pr. måned, altså en nedgang på nesten 60 prosent.

Les hele leserinnlegget hos Fredrikstad Blad

Powered by Labrador CMS